Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kutseõppeasutuste tugispetsialistidele

Võrgustikuseminarid on kohtumispaik kutsekoolide tugispetsialistidele, kellest sõltub haridusliku erivajadusega õppija käekäik ja õppijale pakutav tugi õppimise paremaks õnnestumiseks.

Seminaril kuuleb kõige autentsemat infot päevakajalistel teemadel - kõige uuemad meetodid, seisukohad ja kogemused. Kõige ajakohasema info jagamiseks on alati kohal Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Innove esindajad. Tugispetsialistid annavad omalt poolt vastu kohest tagasisidet ning oma praktikaid valdkonna arendajatele ja juhtidele. Eesmärgiks on läbi arutatud ja teiste kogemustega rikastatud info, mida rakendada ja proovida oma koolis.

Seminar on paljudele tugispetsialistidele ainuke võimalus kokku saada oma ala inimestega, rääkida ühistel teemadel, küsida abi ja nõu ning jagada kontakte. Osalema on oodatud kutseõppeasutuste sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, logopeedid, eripedagoogid jne.


Kohtumiste sagedus

Võrgustikuseminarid toimuvad kaks korda aastas sügisel ja kevadel.

Võrgustikuseminar toimub koostöös Haridus- ja Noorteametiga. Kõik seminari materjalid saadetakse osalejatele elektrooniliselt ja on hiljem saadaval Innove ja Astangu Keskuse kodulehel.


Võrgustikutöös osalemiseks ja arutatud teemade kohta lisainfo saamiseks võta julgelt ühendust!