Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Koolitusmaterjalid

Nimetus Kuupäev Sihtrühm Vastutaja
Logo

2019

Sihtrühm Mina
Õppijakeskse sisseastumisprotsessi korraldamine kutseõppeasutuses

2019

Õppeasutused
Tööoskuste hindamisskaala

2019

Töökatsete hindamisleht

2019

Klient
Pagaritöö seadmed ja väikevahendid

2019

Pagaritöö õpetajad ja õppijad Liivi Popenko
Pagaritöö - kuklite valmistamine

2019

Pagari eriala õpetajad ja õppijad Liivi Popenko
Pagaritöö - pirukate valmistamine

2019

Pagari eriala õpetajad ja õppijad Liivi Popenko
Pagaritöö - taigna valmistamine

2019

Pagaritöö õpetajad ja õppijad Liivi Popenko
Puidutöö viipekeelne piltsõnastik

2019

Puidutöö õpetajad Tarmo Kalmann
Pagaritöö ühikute teisendamise ülesanded

2019

Pagari eriala õpetajad õppijad Lehte Meristo
JOBPICS - esitlus

2019

Tööriist huvide väljaselgitamiseks Merle Peekman
HAMET hindamismetoodika - ettekanne

2019

Kutsesobivuse ja töövõime hindamine Merle Peekman
Psüühikahäire - mida arvestada õppima asumisel

2019

Haridusasutused Kai Rannastu
Töövahend 7 Juhised piirkondliku koostöövõrgustiku loomiseks erinevate asutuste ja osapoolte vahel

2019

Sihtrühm Vastutaja