Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koolitused sotsiaalvaldkonna töötajatele

Mentorprogramm

Mentorprogramm rehabilitatsiooni spetsialistile ja kutsekooli tugimeeskonnale.

Mentorprogrammis on võimalus jagada ja arutada sama eriala spetsialistiga kogemusi ja töös tõstatunud murekohti ja eduelamusi. Mentorluse käigus on võimalik tutvuda Astangu Keskuse rehabilitatsioonimeeskonna tööga, saada ideid kuidas toetada ja aidata erivajadustega inimesed iseseisvamasse ellu. Kuidas toetada inimest  ja tema lähedasi sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning muude teenuste võimaluste osas kogukonnas.

Täpsemad soovid mentorprogrammi sisu osas lepime eelnevalt kokku ning vastavalt sellele kujuneb kohtumised spetsialistidega, vaatlusvõimalused ja ajakava: [email protected].

Stažeerimine

Rehabilitatsioonimeeskonna liikme või kutsekooli tugimeeskonna liikme praktika/stažeerimine Astangu Keskuses.

Praktika ja stažeerimise aja jooksul on võimalik pikema aja jooksul osaleda kutserehabilitatsiooni protsessis ja saada ülevaade tugimeeskonna rollist õppijate toetamisel iseisesva ellu siirdumisel. Praktika ja stažeerimise käigus on võimalus jagada ja arutada sama eriala spetsialistiga kogemusi ja töös tõstatunud murekohti ja eduelamusi. Samuti on põhjalikumalt võimalik tutvuda Astangu Keskuse rehabilitatsioonimeeskonna tööga, saada ideid kuidas toetada ja aidata erivajadustega inimesed iseseisvamasse ellu- kuidas toetada noore igapäevaelu- ja sotsiaalsete oskuste arengut,  kuidas toetada tööellu minemist.

Täpsemad soovid praktikaks/stažeerimiseks lepime eelnevalt kokku ning vastavalt sellele kujuneb kohtumised spetsialistidega, vaatlusvõimalused ja ajakava: [email protected].