Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koolitused haridusasutustele

Mentorprogramm erivajadusega õppijate õppetegevuse kavandamiseks kutsekoolis
Kutse- või üldhariduskooli õpetaja HEV õppija praktika/stažeerimine Astangu KRK-s

Eesmärk:  arendada oma erialaseid kompetentse HEV õppija enesearengu toetamisel ja eriala omandamisel

Õpiväljundid:

  1. tunneb ära erivajaduse spetsiifika ja kavandab vastava pedagoogilise sekkumise;
  2. viib läbi ja analüüsib teemakohased tunnid (vähemalt 10) koos lõimitud üldkompetentsidega;
  3. sõnastab enda kui õppija arenguülesanded, jagab ja reflekteerib oma kogemust koostöös praktikajuhendajaga.

Tellimine ja küsimused: [email protected]

Koolitus vastavalt haridusasutuse vajadustele (nn. rätsepaülikonna koolitus)

Antud koolituse puhul on võimalus haridusasutusel anda teada enda vajadustest ning selgitada tekkinud kitsaskohti, mille osas vajaksite koolitust (näiteks vastuvõtt, õpilaskodu, HEV õppija praktikale ja tööle toetamine jm). Astangu keskuse spetsialistid koostavad koolituse ja õppekava vastavalt Teie vajadustele. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele.

Koolitussoovi korral palume meiega ühendust võtta, selgitada enda soove ja vajadusi, et saaksime Teile koostada vastavalt koolituse sisule hinnapakkumise.

Tellimine ja küsimused: [email protected]