Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koolitused

Meie eesmärk on erinevate tegevuste kaudu toetada erivajadusega inimeste toimetulekut ja tööle suundumist. Kogunenud kompetentsi jagame väljapoole keskust koolituste, seminaride, õpitubade ja nõustamiste kaudu.


Koolitusvaldkonnad

  • haridus
  • rehabilitatsioon

Meie poole võivad pöörduda nii koolid, lasteaiad, noortekeskused, rehabilitatsiooniasutused, kaitstud töö keskused, omavalitused, tööandjad, tugispetsialistid, tudengid jne. Koolituse formaadi ja sisu paneme kokku vastavalt tellija vajadustele ja eesmärkidele.


Koolituse teemad

Koolitaja juhendab laua taga sülearvuti ekraani süvenenud naist..

Koolituse sisu võib olla erivajadustega inimeste õppe korraldamine ja toetamine, tööle rakendamine, ligipääsetavus, teenuse kvaliteet, kogemusõpe jne.

Haridusasutustele saame olla abiks õppematerjalide lihtsustamises. Ootame töövarjusid vaatlema tunde ja teiste spetsialistide igapäevast tööd.  Meie toetava keskkonnaga tutvumine on suurepärane võimalus integreerida õppetöösse, kui parasjagu käsil erivajaduste teema (nt lasteaiad, koolid jne). Viime läbi ka metoodikate kasutamise koolitusi (nt hindamisvahend HAMET, karjäärinõustamise metoodika Jobpics).

Koolitus- või nõustamissoov palume saata e-posti teel [email protected]