Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kõik kontaktid

Juhtkond

Kert Valdaru

direktor

Veronika Kaska

direktori asetäitja

Kadri Norit

rehabilitatsiooniosakonna juhataja

Heli Välli

talituse juht/finantsjuht

Marianne Rekkaro

talituse juht/arendusnõunik

Külliki Tamm

Õppeosakonna juhataja

Eve Tobias

Personalijuht

Õppeosakond

Külliki Tamm

Õppeosakonna juhataja

Piret Põllu

õppekorralduse spetsialist/rühmajuhendaja

Marii Noor

huvijuht

Ilme Vannas

kunstiõpetuse ja keraamika õpetaja

Kristi Moosus

viipekeeletõlk

Malle-Ivi Nurme

raamatukoguhoidja

Kauri Kallas

keraamika õpetaja

Sotsiaalset toimetulekut toetav õppesuund

Kaire Lattik

õppesuuna juht / sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete õpetaja /rühmajuhendaja

Liisbet Tern

õpetaja

Kadri Karro

õpetaja

Lehte Meristo

matemaatika ja eesti keele õpetaja

Kristi Moosus

kunstiõpetaja/rühmajuhendaja

Marje Tust

kangastelgedel kudumise õpetaja

Piret Kärner

abiõpetaja

Puidutöö õppesuund

Margus Koolme

talituse/õppesuuna juht

Tarmo Kalmann

puiduvaldkonna õpetaja

Mihhail Karpenko

puidutöötlemise valdkonna õpetaja

Armand Danilson

puidutöötlemise valdkonna õpetaja /rühmajuhendaja

Toitlustuse õppesuund

Tiivi Karus

õppesuuna juht/abikoka eriala õpetaja

Aet Kala

abikoka eriala õpetaja

Alina Karhu

õppeköök-söökla kokk

Marika Siirma

köögitöötaja-juhendaja

Terje Leppar

köögitöötaja-juhendaja

Lilia Kalbin

abiõpetaja

IT õppesuund

Kristjan Traks

IT õppesuuna juht

Avo Joorits

IT õppesuuna õpetaja

Raido Sirvi

IT õppesuuna õpetaja

Marika Õispuu

eesti keele õpetaja

Sirli Linnat

inglise keele õpetaja

Rachel Kosapoeg

matemaatika õpetaja

Tööõppe õppesuund

Maritana Kala

puhastus- ja koduteeninduse õpetaja

Sirje Isop

abiõpetaja

Tea Vallimäe

pagaritöö õpetaja

Annika Suuk

abiõpetaja

Liivi Popenko

pagaritöö õpetaja

Birgit Eström-Andreas

õpetaja/rühmajuhendaja

Harry Gustavson

loovtegevuste õpetaja

Agne Moritz

õpetaja

Riina Kippa

õpetaja

Haldus- ja arendusosakond

Veronika Kaska

direktori asetäitja

Ave Aun

kommunikatsioonispetsialist

Eve Tobias

Personalijuht

Sven Krull

bussijuht / haldusspetsialist

Arendustalitus

Marianne Rekkaro

talituse juht/arendusnõunik

Tiina Gurjanova

projektispetsialist-õpetaja

Kai Raku

keelekümbluse projekti projektijuht

Keiu Talve

kutserehabilitatsiooni teenuse disaini projekti projektijuht

Victoria Parmas

haridustehnoloog

Anette Talvik

nooremanalüütik

Stina Siem

Projektispetsialist

Finants- ja majandustalitus

Heli Välli

talituse juht/finantsjuht

Pille Viiding

finantsspetsialist

Asjaajamistalitus

Agnes Levandi

administraator

Kadri Randma

administraator

Kristi Viisimaa

talituse juht

Ene Niilus

administraator

Melita Jürgens

administraator

Helen Sinilaid

sekretär

Liidia Krivova

koristaja

Nelli Vein

administraator

Aili Sakkeus

administraator

Rehabilitatsiooniosakond

Kadri Norit

rehabilitatsiooniosakonna juhataja

Füüsilise rehabilitatsiooni talitus

Käty Saluveer

tegevusterapeut/rühmajuhendaja

Piret Tiits

füsioterapeut/rühmajuhendaja

Helma Matsu

tegevusjuhendaja

Liina Toompuu

füsioterapeut/rühmajuhendaja

Valentina Rosenberg

sotsiaalhooldaja

Pille Kasatkin

sotsiaalhooldaja

Martin Lever

sotsiaalhooldaja

Anu Saks

sotsiaalhooldaja

Ingrid Meister

sotsiaalhooldaja

Pedagoogilis-psühholoogilise rehabilitatsiooni talitus

Agne Põlder

talituse juht / psühholoog

Katrin Saaremägi

eripedagoog

Maiko Kangro

psühhiaater

Eve Lukk

muusikaterapeut

Katrin Tomberg-Tohter

eripedagoog/loovterapeut/rühmajuhendaja

Kadri Mölder

logopeed

Tatjana Neborjakina

psühholoog

Kristjan Tali

psühholoog

Kaitstud töö talitus

Margus Koolme

talituse/õppesuuna juht

Koidu Moor

käsitöö juhendaja

Maria Kadakas

lihttöö juhendaja

Urmas Elmik

puidutöö töötoa juhendaja

Tööhõive ja sotsiaaltöö talitus

Minni Rahuoja

talituse juht/sotsiaaltöötaja

Karin Jürgens-Rampe

sotsiaaltöötaja

Kaia Tähe

sotsiaaltöötaja

Birgit Ulrich

tööhõivespetsialist/rühmajuhendaja

Merle Peekman

tööhõivespetsialist/rühmajuhendaja

Kristi Juur

tööhõivespetsialist/rühmajuhendaja

Kerli Tamme

tööhõivespetsialist/rühmajuhendaja

Kristina Holenev

teenuste konsultant

Heleri Tumm

tööhõivespetsialist-sotsiaaltöötaja