Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kõik kontaktid

Juhtkond

Kert Valdaru

direktor

Veronika Kaska

direktori asetäitja

Kadri Norit

rehabilitatsiooniosakonna juhataja

Heli Välli

talituse juht/finantsjuht

Marianne Rekkaro

talituse juht/arendusnõunik

Külliki Tamm

Õppeosakonna juhataja

Ave Aun

kommunikatsioonispetsialist

Eve Tobias

Personalijuht

Õppeosakond

Külliki Tamm

Õppeosakonna juhataja

Piret Põllu

õppekorralduse spetsialist/rühmajuhendaja

Marii Noor

huvijuht

Sotsiaalset toimetulekut toetav õppesuund

Minni Rahuoja

õppesuuna juht

Kaire Lattik

sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete vanemõpetaja /rühmajuhendaja

Liisbet Tern

õpetaja

Kadri Karro

õpetaja

Lehte Meristo

matemaatika ja eesti keele õpetaja

Kristi Moosus

kunstiõpetaja/viipekeeletõlk/rühmajuhendaja

Marje Tust

kangastelgedel kudumise õpetaja

Mari-Liis Ungerson

viipekeeletõlk

Piret Kärner

abiõpetaja

Harry Gustavson

loovtegevuste õpetaja

Agne Moritz

õpetaja

Ilme Vannas

kunstiõpetuse ja keraamika õpetaja

Annika Suuk

abiõpetaja

Älis Oksa

õpetaja

Toitlustuse ja kaubanduse õppesuund

Tiivi Karus

õppesuuna juht

Aet Kala

abikoka eriala vanemõpetaja

Alina Karhu

õppeköök-söökla kokk

Marika Siirma

köögitöötaja-juhendaja

Terje Leppar

köögitöötaja-juhendaja

Birgit Eström-Andreas

õpetaja/rühmajuhendaja

Tea Vallimäe

pagaritöö õpetaja

Liivi Popenko

pagaritöö õpetaja

Sirje Isop

abiõpetaja

Lilia Kalbin

abiõpetaja

Riina Kippa

õpetaja

Tehnoloogia õppesuund

Margus Koolme

talituse/õppesuuna juht

Kristjan Traks

IT vanemõpetaja

Raido Sirvi

IT õpetaja

Marika Õispuu

eesti keele õpetaja

Sirli Linnat

inglise keele õpetaja

Tarmo Kalmann

puiduvaldkonna õpetaja

Mihhail Karpenko

puidutöötlemise valdkonna õpetaja

Armand Danilson

puidutöötlemise valdkonna õpetaja /rühmajuhendaja

Kauri Kallas

keraamika õpetaja

Rachel Kosapoeg

matemaatika õpetaja

Einar Polis

IT õpetaja

Meelis Voolmaa

sotsiaalainete õpetaja

Pärt Blank

IT õpetaja

Haldus- ja arendusosakond

Veronika Kaska

direktori asetäitja

Ave Aun

kommunikatsioonispetsialist

Eve Tobias

Personalijuht

Sven Krull

bussijuht / haldusspetsialist

Arendustalitus

Marianne Rekkaro

talituse juht/arendusnõunik

Tiina Gurjanova

projektispetsialist-õpetaja

Kai Raku

keelekümbluse projekti projektijuht

Keiu Talve

kutserehabilitatsiooni teenuse disaini projekti projektijuht

Victoria Parmas

haridustehnoloog

Stina Siem

Projektispetsialist

Kaia Eigo

projektispetsialist-tegevusjuhendaja

Anna Golubeva

projektispetsialist

Annemari Parmakson

välissuhete koordinaator

Anu Moosel

arendusspetsialist

Finants- ja majandustalitus

Heli Välli

talituse juht/finantsjuht

Pille Viiding

finantsspetsialist

Asjaajamistalitus

Kristi Viisimaa

talituse juht

Helen Sinilaid

sekretär

Agnes Levandi

administraator

Kadri Randma

administraator

Ene Niilus

administraator

Melita Jürgens

administraator

Nelli Vein

administraator

Aili Sakkeus

administraator

Liidia Krivova

koristaja

Annely Heinvars

administraator

Rehabilitatsiooniosakond

Kadri Norit

rehabilitatsiooniosakonna juhataja

Füüsilise rehabilitatsiooni talitus

Piret Tiits

füsioterapeut/rühmajuhendaja

Helma Matsu

tegevusjuhendaja

Liina Toompuu

füsioterapeut/rühmajuhendaja

Käty Saluveer

tegevusterapeut

Justina Narbutaitienė

tegevusterapeut

Valentina Rosenberg

sotsiaalhooldaja

Pille Kasatkin

tegevusjuhendaja

Martin Lever

sotsiaalhooldaja

Anu Saks

sotsiaalhooldaja

Ingrid Meister

sotsiaalhooldaja

Riina Henk

sotsiaalhooldaja

Heli Nurken

sotsiaalhooldaja

Pedagoogilis-psühholoogilise rehabilitatsiooni talitus

Agne Põlder

talituse juht / psühholoog

Katrin Saaremägi

eripedagoog

Eve Lukk

muusikaterapeut

Katrin Tomberg-Tohter

eripedagoog/loovterapeut/rühmajuhendaja

Kadri Mölder

logopeed

Tatjana Neborjakina

psühholoog

Kristjan Tali

psühholoog

Madli Vaidlo

eripedagoog

Kaitstud töö talitus

Margus Koolme

talituse/õppesuuna juht

Koidu Moor

käsitöö juhendaja

Maria Kadakas

lihttöö juhendaja

Urmas Elmik

puidutöö töötoa juhendaja

Tööhõive ja sotsiaaltöö talitus

Karin Jürgens-Rampe

sotsiaaltöötaja

Kaia Tähe

sotsiaaltöötaja

Birgit Ulrich

tööhõivespetsialist/rühmajuhendaja

Merle Peekman

tööhõivespetsialist/rühmajuhendaja

Kristi Juur

tööhõivespetsialist/rühmajuhendaja

Kerli Tamme

tööhõivespetsialist/rühmajuhendaja

Kristina Holenev

teenuste konsultant

Heleri Tumm-Must

tööhõivespetsialist-sotsiaaltöötaja