Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaasav sport kõigile

Aastatel 2015-2017 osales Astangu Keskus erivajadustega inimeste sportimisvõimalusi arendavas rahvusvahelises projektis.

Projekti eesmärk: ellu viia kaasavaid sporditegevusi erivajadusega inimestele, toetada nende füüsilist aktiivsust ja kujundada tervisliku eluviisi harjumust. Kaasav tähendab, et sportlikud tegevused on võimalikult palju integreeritud tavakeskkonda (spordiklubi, staadion, park) ning tegevused kujunevad osalejate soovide ja vajaduste järgi.

Projektis osalesid organisatsioonid 7 riigist: Itaalia, Saksamaa, Leedu, Põhja-Iirimaa, Portugal, Hispaania ja Eesti. Igas riigis toimuvad erinevad tegevused ning projektikohtumiste käigus toimub üksteiselt õppimine ja üheskoos tegevuste arendamine koolitajate eestvedamisel.

Projekti koduleht: SPORT+4ALL


Astangu Ramm

Astangu keskuses sai sügisel 2015 Sport+4All projekti raames alguse füüsilise aktiivsuse ja tervisliku toitumise teemaline vaba aja tegevus "Astangu Ramm". Tegevuse nime ja logo valisid osalejad ise.

Astangu Ramm toimub 1-2 korda nädalas ning selle raames harrastavad meie õppijad üheskoos füsioterapeutidega erinevaid spordialasid (nt kepikõnd, jooksmine, aeroobika, vesiaeroobika, talvised spordialad jne). Eesmärk on, et sportlikke tegevusi harrastataks võimalikult palju Astangu keskusest väljaspool tavakeskkonnas. Õpitakse kasutama ka treeningpäevikut, et oma sportlikke harjumusi jälgida.

Lisaks sportlikele tegevustele toimuvad ka tervisliku toitumise praktilised tunnid, mille käigus õppijad saavad teadmisi erinevatest toiduainetest, õpivad tegema toitumises tervislikumaid valikuid (sh leidma tervislikke retsepte, lugema toiduainete siltidelt vajalikku infot jms). 2015-2016 a. osales Astangu Rammu tegevustes 8 õppijat. Sügisest 2016 käivitus Astangu Rammu teine aasta, osalejaid on nii vanu olijaid kui uusi, kokku 13 õppijat.

Lisaks Astangu Rammule viisid Astangu keskuse füsioterapeudid 2015. aastal läbi seminari tavakoolide kehalise kasvatuse õpetajatele, mille teemaks oli erivajadustega õpilaste kaasamine kehalise kasvatuse tundides. Seminaril osales 15 õpetajat. 

Projektist alguse saanud tegevused on Astangu integreerinud õppetöösse ning kasutab saadud teadmisi ka edaspidi.

Sport kõigile Facebookis

 

Erasmus logo
Sport 4All