Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaasav elukeskkond

Kuigi avalik arvamus kipub piiratud liikumisvabadust seostama väga väikese inimrühmaga, puudutab see tegelikult palju rohkemaid. Keskkonnakohanduste abil või, veelgi parem, ligipääsetavuse ja kaasamise printsiipide järgimisega juba keskkonna planeerimisfaasis muutub meie kõigi, mitte ainult liikumisraskustega inimeste liikumine mugavamaks, tervislikumaks ning kvaliteetsemaks.

Tulenevalt eeltoodust tellis Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus juhendmaterjali “Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine” koostamise, et keskkonna tellijaid, arendajaid, planeerijaid ja kujundajaid harides aidata probleemi leevendada. Juhendmaterjali koostamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2013” vahenditest.

Juhendmaterjal "Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine".