Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jobpics

Jobpics on pildipõhine karjäärinõustamise vahend ja töövahend spetsialistidele, kes tegelevad klientide tööhõivealase toetamisega individuaalse või grupitöö kaudu. Seda saab kasutada ametialase nõustamise käigus nii noorte kui täiskasvanutega. Piltidel põhinevaid kaarte saab edukalt kasutada ka kõnebarjääri korral (kõnehäire, muukeelne inimene jne).

Jobpics ei ole test, seetõttu võib seda kasutada vabalt valitud viisil ja väga loovalt nii karjäärinõustamise abivahendina kui ka lihtsalt ametite tutvustamisel või selgitamisel erinevatele sihtgruppidele. Astangu Keskuses kasutame Jobpicsi erivajadustega noortele erinevate ametite tutvustamiseks ja sobivate töövõimaluste leidmiseks.


Maksumus ja tellimine

Üks Jobpicsi kohver maksab 350 EUR.

Hinnas sisaldub:

  • plastikkohver;
  • 183 ametit tutvustavat kaarti;
  • huvikaarte;
  • kasutusjuhend;
  • ühekordne litsentsitasu kohvri loojale (Norra asutus AVRE).

Kohver on vastupidavast materjalist ning seda saavad kasutada mitu inimest ühest asutusest. Kohvrit on lihtne kaasas kanda.

Tellimine: kohvrite tellimine võib võtta aega kuni 2 kuud (sõltuvalt lao seisust ning tellitavate kohvrite arvust).

NB! Hetkel on tellimine peatatud seoses arendusvajaduse ja -võimaluste hindamisega. Tellimishuvist palume teada anda e-posti teel [email protected] 

Video ja viide metoodikale


KKK

Kelle nõustamiseks on Jobpics mõeldud?

Jobpicsi on hea kasutada, kui tegelete klientidega, kellel puudub varasem töökogemus ja kes ei tea, millega nad sooviksid hakata tööalaselt tegelema - nad ei tunne oma võimeid.

Sageli ei ole selliste klientide puhul võimalik kasutada tavapäraseid kirjalikke kutsesobivuse teste, sest klient ei saa mingil põhjusel lugeda pikki ametikirjeldusi või on tema jaoks nende mõistmine keeruline ja nõuab suurt pingutust.

Kuidas Jobpics mind nõustamisel aitab?

Jobpicsist on kindlasti kasu, kui olete varem sattunud olukorda, kus teil on jäänud mulje, et kliendi töösoov ja ootused tööle on ebarealistlikud. Sellises olukorras saab kasutada Jobpicsi kaarte vestluse alustamiseks ja see annab kliendile võimaluse leida uusi alternatiive, mida karjääri kujundamisel arvestada.

Jobpicsi kasutamine annab võimaluse kliendiga koos mõelda ja arutada, millised ametid/töökohad võiksid talle sobida. Pildikaardid aitavad vestlust alustada ja saada kliendilt infot selle kohta, mis talle meeldib. Pildikaarte saab kasutada ka töötades mitme kliendiga üheaegselt, võttes selle aluseks grupitööde korraldamisel või kasutades lihtsalt illustreeriva materjalina.

Kellel läheb Jobpicsi oma töös vaja?

Seda töövahendit läheb eelkõige vaja spetsialistidel, kes tegelevad klientide tööhõivealase toetamisega individuaalse või grupitöö kaudu.

Jobpicsi saavad oma töös kasutada:

karjääri- ja nõustamiskeskuste ning Eesti Töötukassa nõustajad; tööealistele inimestele rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvate asutuste spetsialistid;

Jobpicsist on kasu:

noortekeskustes, töö-, aktiviseerimis- ja sotsiaalkeskustes; eesti keelt vähe oskavate klientide või ka kinnipidamisasutuses viibivate noorte puhul.
  • asutused, kes pakuvad töötamise toetamise teenust;
  • koolid (nii eri- kui ka tavakoolid);
  • karjäärikoordinaatorid;
  • MTÜ-de spetsialistid, kes tegelevad erinevate klientide tööhõivealase nõustamisega läbi erinevate projektide.
Kui palju maksab Jobpicsi kohver koos kaartidega?

Jobpicsi kohver maksab 350 EURi (sh käibemaks).

Kas Jobpicsi kasutamise eest tuleb igal aastal tasuda litsentsitasu?

Litsentsitasu on ühekordne ja see sisaldub juba kohvri hinnas. Edaspidi lisakulusid sellega ei kaasne. Lisaks võivad kohvrit kasutada ühest ettevõttest mitu inimest.

Tellimissoovi ja lisaküsimuste korral võta julgelt ühendust!

Koidu Moor

käsitöö juhendaja

Koidu Moor