Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

Astangu Keskus osaleb teenuseosutajana alates 2022. aastast pilootprojektis  "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". 

ISTE teenusmudeli puhul lähtutakse iga inimese puhul temale vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenustest ning luuakse abipakett, mis hõlmab erinevaid eluvaldkondi (tervis, suhted, igapäevaelu, töö).

ISTE teenusmudeli rakendamisel suunab abivajajaid teenusele kohalik omavalitsus. 

Astangu keskuse rehabilitatsioonimeeskond osutab ISTE teenusmudeli alusel teenuseid Tallinna linnale ja Harku vallale.

  • Tallinna linna ISTE teenusemudeli kohta saad täpsemalt lugeda linnavalitsuse kodulehelt
  • Harku valla ISTE teenusemudeli kohta saab täpsemat infot valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast.

Rohkem infot: Sotsiaalkindlustusameti lehelt

 

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Erihoolekande teenusemudeli katsetamist rahastatakse ESF vahenditest ’’TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“.