Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

Astangu Keskus osaleb 2022. aastal pilootprojektis  "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist 16-64-aastaste psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel. Koordineerivas rollis on kohalik omavalitsus.

Vaata teenusmudeli joonist siit (.png).

Uue teenusmudeli plussiks on paindlikkus: iga inimese puhul lähtutakse temale vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenustest ning luuakse abipakett, mis hõlmab erinevaid eluvaldkondi (tervis, suhted, igapäevaelu, töö). Teenusesse kaasatakse võimalusel ka pere.

Rohkem infot: Sotsiaalkindlustusameti lehelt

Tutvu ISTE hinnakirjaga (.pdf).

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’.