Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Huvitegevus

Soovime, et meie õppijad oleksid aktiivsed ka väljaspool õppetööd ning veedaksid oma vaba aega põnevalt ja sisukalt. Selle eest hoolitseb meie huvijuht, kes korraldab erinevaid üritusi ja muid tegevusi. On see siis muusika, teater, tants, külalisõhtud, sport või mõni muu põnev tegevus.

Tähistame koos erinevaid tähtpäevi, toimuvad kultuuri- ja muusikaüritused, diskoõhtud ning muud vaba aja üritused.

Iganädalaselt toimuvad huviringid, mida viivad läbi töötajad vastavalt oma erialale või hobile.

Ühispilt õppijatest koos Ariadne ja tema bändikaaslastega.