Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Hindamine ja nõustamine

Hindamis- ja nõustamisteenuse eesmärk on leida kliendile sobivad teenused ja võimalused eneseteostamiseks (õppimine, töötamine või erihoolekandeteenused). Seejuures lähtume kliendi eesmärkidest ja hinnatud vajadustest.


Kuidas teenus toimub?

  1. Pärast vajalike dokumentide esitamist lepime kokku aja esmaseks vestluseks.
  2. Vestluse viib läbi sotsiaaltöötaja koos teise eriala spetsialistiga (vastavalt vajadusele eripedagoog, psühholoog, tegevusterapeut).
  3. Vestlusega samal päeval või hiljem kokkulepitud ajal viib spetsialist vajadusel läbi ka erialaseid teste ja hindamised.
  4. Vestlusele järgneva kahe nädala jooksul toimub spetsialistide meeskonnatöö, kus arutatakse läbi sobivad teenused ja eneseteostusvõimalused või põhjendatakse vajadust täiendavaks hindamiseks Astangu Keskuses.
  5. Täiendav hindamine võib toimuda töökatsena, hindamisena mõnes keskuse rühmas, spetsialisti täiendava hindamisena, Hamet teste kasutades vms (vaata lähemalt).
  6. Peale vestlust ja/või täiendavat hindamist saad kirjaliku kokkuvõtte hindamise tulemustest ning soovitused sobivate teenuste ja/või eneseteostusvõimaluste kohta ning nende kasutamiseks vajalikud kontaktandmed.

Pakume koostööd

Kutseõppeasutustel, kohalikele omavalitsustel ning teistele organisatsioonidel on võimalik suunata oma kliente meie juurde tema võimete ja vajaduste välja selgitamiseks. Hindamise tulemusena anname soovitused, kuidas oma klienti kõige paremini toetada tema arengus ja eneseteostusel. Info väljastamiseks on vajalik teenusele saadetud inimese nõusolek.


Hindamis- ja nõustamissoovi korral võtke julgelt ühendust!

Epp Viilas

teenuste konsultant

Epp Viilas