Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Haridusliku erivajadusega noortele suunatud lõimitud aine- ja keeleõppe kursus

2021. aastal alustas Astangu Keskus teise emakeelega HEV-noortele suunatud keeleõppe kursuse pilootprojektiga. Projekti kestis perioodil 2021–2023 ning jagunes kaheks peamiseks perioodiks: ettevalmistavad tegevused ning lõimitud aine- ja keeleõppe kursuse läbiviimine 2022/2023. õppeaastal.

Pilootprojekti eesmärgiks oli luua teise emakeelega HEV-noorte suunatud keelekümbluse õppekursus, mis arvestaks noorte eripärasid ning suurendaks noorte edasiõppimise võimalusi eestikeelsetel kutseõppe erialadel.

Projekti esimeses etapis ehk ettevalmistavas perioodis toimusid järgmised tegevused: loodava kursuse sihtrühma kaardistamine koostöös venekeelsete üldhariduskoolidega, keelekümblus koolide/klasside külastamine, sobiva keeleõppe metoodika väljaselgitamine, keeleõppe metoodika koolitused kursuse õpetajatele ning õppematerjalide kohandamine ja loomine.

Projekti teises etapis võeti lõimitud aine- ja keeleõppe kohanemiskursusele Edgar vastu 8 teise emakeelega õppijat. Üle kahe nädala toimusid kursuse õpetajate kohtumised õppetöö lõimimise ning õppijate toevajaduse välja selgitamise eesmärgil. Terve õppeaasta jooksul kohandati olemasolevat õppevara ning loodi uusi õppematerjale. Kursuse lõpetas 7 õppijat, kellest 4 jätkasid õpinguid Astangu Keskuses.

Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme „Tööhõivereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ vahenditest.


Lõimitud aine- ja keeleõpe

Koostöös Haridus ja Noorteameti spetsialistidega leiti, et keeleõppe läbi viimiseks on sobivamaks meetodiks lõimitud aine- ja keeleõppe meetod.

Lõimitud aine- ja keeleõppe mitu nägu

Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) meetod aitab eesti keelt teise keelena rääkivatel õppijatel liituda eestikeelsete õppeprogrammidega viisil, kus lisaks õppeainele omandavad õppijad ka eesti keelt. LAK meetod on Eestisse toodud Kanadast ning see võib esineda erineval kujul: keelelaager, osaline keelekümblus, õpilasvahetus jpm.

Keeleõppe metoodikuna värvati projekti juurde TÜ Narva Kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja ja keeleõppe ekspert Anna Golubeva.

Projektijuht: Kai Raku

Õppetöö eestvedajad: Tiina Gurjanova (õpetaja), Kaia Eigo (abiõpetaja), Anna Golubeva (keeleõppe metoodik).

Kai Raku

õppesuuna juht

Kai