Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Erialad

Neli õppijat veedavad toredalt aega Astangu peasissekäigu ees

Astangu Keskusesse on õppima oodatud tööealised (16-64) inimesed, kes vajavad tuge igapäevaeluoskuste omandamisel, sobiva eriala valikul ning kellel on soov saada tööeluks vajalikke oskusi. 

Kutsevaliku- ja kohanemiskursused on sobiv valik juhul, kui vajad tuge erialavalikul ning igapäevaeluoskuste omandamisel. 

Tööõppe- ja kutseõppekursused on sobiva valik juhul, kui vajad tuge tööoskuste omandamisel ja õpitud erialal tööle minemisel.

Kui Sa ei ole oma valikus kindel või ei tea, mida õppida soovid, siis oleme abiks valiku tegemisel. Selle jaoks võta ühendust meie teenuse konsultantiga ja lepi kokku aeg meie keskuse külastuseks. Külastuse jooksul saad tutvuda nii õppimisvõimaluste, õppekeskkonna kui õpilaskoduga. Hea ülevaate meie keskusest annab ka virtuaaltuur.


Õppesuunad ja erialad

KOHANEMISKURSUS JA KUTSEVALIKUÕPE TÖÖ- JA KUTSEÕPPEKURSUSED
Kohanemis- ja tööõppekursus Kaubanduse abitöötaja (KOHAD TÄIS)
Kutsevalikuõpe Abipagar
Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar Abikokk
  Puiduettevõtte abitööline
  Puidutöötleja
  IT-süsteemide nooremspetsialist

NB! Õppeprogramm on praktiline ning eeldab käelist ja visuaalset tegevust. Keskkond ei ole kohandatud sobivaks nägemispuudega inimestele.