Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ELAVAD EMOTSIOONID

 ELAVAD EMOTSIOONID  ehk Living E-Motions - emotsioonidega toimetuleku treening visuaalse kogemisloo metoodika abil vaimse tervise probleemidega inimestele. 

Kaheaastases Erasmus+ projektis (dets 2018 – nov 2020) osalevad neli riiki – lisaks Eestile Hispaania, Sloveenia ja Suurbritanniast Šotimaa. Projekti ELAVAD EMOTSIOONID eesmärgiks on välja töötada psüühilise erivajadusega inimeste heaoluks ja paremaks toimetulekuks emotsionaalsete oskuste koolitusprogramm, milles osalenu saab võimaluse esitleda lühidalt oma taastumislugu videos ja soovi korral jagada seda kogemust teiste inimestega kodumaal ja Euroopas läbi interneti selleks loodud e-keskkonna, mis on hetkel valmimisel.

Treeningu metoodika põhineb VISUAALSEL KOGEMISLOOL, millega osalejad jagavad kaamera ees oma taastumiskogemust ja emotsioone. Seeläbi avaldavad nad kogu maailmale oma loo, mille peategelasteks ja kangelasteks on nad ise. ELAVAD EMOTSIOONID arendab nii sotsiaalseid kui digitaalseid oskusi, parandab heaolu ja elukvaliteeti.

Projekti tulemusena on loodud ja piloteeritud innovaatiline emotsioonidega toimetuleku koolitusprogramm, mis viiakse läbi visuaalse kogemisloo metoodika põhjal vaimse tervise probleemidega inimestele, et parandada nende suhtlemisoskust, psühholoogilist heaolu ja elukvaliteeti. Koolitusprogrammi tulemusi on tutvustatud vaimse tervisega tegelevatele  organisatsioonidele ja läbi viidud kohtumisõhtud, milles koolituse lõpetanud jagavad oma taastumislugusid. Samuti on loodud veebipõhine platvorm, mis tõstab teadlikkust vaimse tervisega seotud probleemidest, sh psüühikahäire, ning selgitab ühiskonnas vaimse tervise häiretega kaasas käivaid üldlevinud negatiivse alatooniga müüte.

Projekti käigus viiakse läbi järgmised tegevused:

  • arendatakse välja emotsionaalse toimetuleku treeningprogramm, mis tõstab visuaalse kogemisloo metoodika abil kliendi emotsionaalset intelligentsust;
  • treeningprogrammi testitakse 8 kuu jooksul kahes pilootprojektis;
  • töötatakse välja vaimse tervise probleemidega inimeste võtmeoskused nende elukvaliteedi tõstmiseks; luuakse ja säilitatakse projekti ELAVAD EMOTSIOONID veebipõhine platvorm;
  • treeningprogrammi käigus koostatakse portfoolio, mis koosneb inimese olulisematest taastumislugudest; filmitakse lühivideod, kus osaleja kirjeldab oma emotsioone ja taastumislugu;
  • korraldatakse kohtumisüritused, kus treeningus osalejad tutvustavad oma taastumislugu;
  • luuakse blogid või veebipäevikud, et arendada kliendi digitaalset kirjaoskust, õigekirja ja jutustamisoskust;
  • viiakse läbi teavitusüritusi, et avada ühiskonnale filtrita tõde ja reaalsus vaimse tervise probleemidest positiivse ja julgustava vaatenurga alt.

Lisainfo: [email protected] 

Veebileht: https://www.living-emotions.org/


Projekti uudiskirjad

Living E-Motions uudiskiri nr 1 (.pdf)

Living E-Motions uudiskiri nr 2 (.pdf)

Living E-Motions uudiskiri nr 3 (.pdf)

Living E-Motions uudiskiri nr 4 (.pdf)

Living E-Motions uudiskiri nr 5 (.pdf)

Living e-Motions logo

 

Erasmus logo