Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Leino Masur

“Kasuta ära need võimalused, mida Astangult saab. Kõike, mida sealt saab. Niikaua, kui oled Astangul, on sul olemas taustajõud, kes aitavad“, on Astangu Keskuses neli aastat tarkvaraarendust õppinud Leino soovitus teistele õppijatele.

Üldjuhul on õppijale töökoha leidmisel abiks Astangu tööhõivespetsialist, kuid Leino on juba ise piisavalt hakkaja ja loomult tegutseja hingega. See aitas tal saada ka töökoha Elisa klienditoes, kus on tööl olnud veidi üle aasta ning tööandja ja kolleegide osas jätkub vaid kiidusõnu.

Tanki panek

Astangule õppima tulek ei olnud siiski midagi, mille üle ta alguses kuigi rõõmus oli. “See tundus minu jaoks ühe järjekordse mõttetu riigiasutusena”, meenutab Leino tunnet, mis teda toona valdas. Tema hea tuttav oli sattunud ühe Astangu töötajaga rääkima, mille käigus tuli jutuks ka tema ratastoolis sõber. Sealt hakkasid asjad edasi hargnema. Tuttav teadis Leino eelarvamust Astangu suhtes ning sai aru, et otse rääkima minna pole mõtet.

“Mind pandi nii-öelda tanki”, ütleb Leino tuttava strateegilise tegutsemise kohta, sest selle asemel, et tema juurde tulla, läks hoopis tema emaga rääkima „Ta teadis, et ema on võimeline mind nii kaugele viima, et lähen vähemalt vaatama”, kirjeldab Leino nii-öelda tanki panemist. See oli aeg, kus tal polnud suurt midagi teha ja oli päevad läbi kodus. “Mõtlesin, mis seal ikka. Läksin kohale, vaatasin mis toimub ja otsustasin õppima tulla. See on otsus, mida pole kahetsenud”, on Leino tuttava strateegilise tegutsemise ja oma valikuga rahul.

Toredad inimesed ja lahe grupp

Eelarvamuse muutsid inimesed, kes Astangul on. „Kõik neli aastat, mis ma seal olin – inimesed on rõõmsad ja abivalmid. Nad sobivad sinna. Kui on mingi probleem, siis lähed ja inimesed aitavad”, räägib Leino. See aga ei tähenda, et lähed ja oled ning kõik tehakse ette-taha ära. “Astangult saad täpselt nii palju, kui sa sealt võtta oskad”, peab Leino oluliseks ka enda aktiivsust ja kaasa tegemist.

“Meil juhtus jõle lahe grupp olema”, iseloomustab Leino oma tarkvaraarenduse kursust. Kursus hoidis kokku ja koos ka tegutseti. Organiseerijaid oli kursuse peale küll vähe, kuid kui kõik majast välja saadi, võtsid kõik aktiivselt osa. Kellegi omaette hoidmist või eraldi nokitsemist ei olnud. “Väga monoliidne grupp”, peab Leino kursuse ühtehoidmist väga oluliseks, mis muutis olemise Astangul veelgi paremaks. Enamus kursusekaaslasi suhtleb siiamaani. Aeg-ajalt saadakse ka kokku ja võetakse koos midagi ette. Kontakt Astangu inimestega ei ole samuti kuhugi kadunud. “Kui punt saab kokku, kutsume alati oma kursusejuhendaja Kristjani ja veel mõned, kellega Astangul olles rohkem suhtlesime”, kõneleb Leino.

Töökoht Töölaadalt

Töökoht Elisas tuli 2018. aastal Astangul toimunud Töölaada kaudu. „See oli esimene Töölaat, kus oli pakkumisi ka toolirahvale – Häirekeskus, Elisa ja veel keegi“, meenutab Leino. Siiski ei läinud ta kohale kindla eesmärgiga tööd saada, vaid lihtsalt soovist vaadata, mis toimub ja mida pakutakse. Kõigepealt läks rääkima Häirekeskusega, kuid nende pakkumise kohaselt oleks Leino pidanud veel aastakese õppima. „Neli aastat õppimist oli juba piisavalt pikk, nüüd oli vaja tööle saada ja edasi liikuda“, põhjendab Leino. Elisa boksis läks juba lihtsamalt –küsiti, kas soov minna praktikale või tööle. „Seejärel lükati tahvel ette, paluti ära täita ning nädala pärast olin juba vestlusel“, kirjeldab tööle saamise protsessi. Leino tegi Elisas ukse lahti ka järgmistele Astangu vilistlastele – praeguseks töötab klienditoes kolm IT eriala lõpetanut.

Elu Elisas

Täpselt aasta tagasi juunis Elisas klienditoe spetsialistina tööd alustanud Leino peab seda senini kõige paremaks töökohaks nii tööandja kui kolleegide poole pealt. Seda ka põhjusega, sest tööandja on tulnud talle päris palju vastu ning kohandanud keskkonna tema jaoks sobivaks hoolimata sellest, et ta ise pidas keskkonda enda jaoks sobivaks. „Uste panemine ja muu oli tööandja enda initsiatiiv. Sain seal liikumisega tegelikult ise hakkama, aga osakonnajuht ütles, et teeme selle ära“, räägib Leino.  Aega veidi läks, aga Töötukassa toel sai töökeskkond sobivaks kohandatud. Sellele lisandus ka eraldi privileeg, mida teistel töötajatel pole – taksokaart tööl käimiseks. Suviste ilmadega käib oma vahendiga, kuid sügisel ja talvel ning ka kehvade ilmade korral kasutab ikkagi taksokaarti. Kui graafik ette teada, saadab Tulikale ära ning takso vurab eraldi tellimata õigel ajal kohale.

Tööandja pakkus ka kaugtöö võimalust, kuid sellest ta loobus. „Meil on lahe seltskond töö juures, megahead kolleegid“, põhjendab Leino keeldumist. Samuti peab kaugtööd raskemaks, sest kohapeal olles saab järgi vaadata, millest mingi rike või katkestus tuleb. Tööpäevad on erinevad, vahel on pingelisemaid ja vahel rahulikumaid päevi. Leino sõnul rahulikuma ajal igav ei hakka, sest kõnede vaiksemal ajal sisutavad selle omavahel suheldes ja nalja visates.

Soovitused Astangu õppijale

Astangu õppijatele ja õppima tulijatele soovitab Leino on ära kasutada kõik need võimalused, mida Astangult saab. “Niikaua, kui oled Astangul, on sul olemas taustajõud, kes aitavad. Pärast lõpetamist hoiab tööhõivespetsialist küll kontakti, kuid ta ei ela sinu igapäevaelu ja ei tee asju sinu eest ära. Siis peab juba ise hakkama saama, aga kui need teadmised olemas, siis on endal parem“, soovitab Leino, kelle sõnul on Astangu ja sealsed inimesed talle väga palju andnud.

Leino poseerimas disainitud rekka ees.