Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Edgar

Astangu Keskuse kohanemiskursusel õppinud Edgar tõestas, et piisava motivatsiooni ja õige toe olemasolul on kõik võimalik. Edgar on olemuselt rõõmsameelne ja sõbralik ning kui midagi nõuks võtab, siis niisama kergelt juba alla ei anna. Esimest korda Astangule tulles oli takistuseks tema vähene eesti keele oskus, mis ei olnud õppima asumiseks piisav. Pettumus oli suur, ent see teda ei heidutanud ning haaras kinni soovitusest õppida keel selgeks ja proovida uuesti. 

Edgari kodune keel on vene keel. „Enne Astangule tulekut õppisin Kadaka Põhikoolis ja seal oli kõik vene keeles“, toob Edgar välja. Eesti keele tunnid küll olid, ent muul ajal puudus vajadus kõneleda eesti keeles. Edgar ise ei osanud toona ette näha, et hilisemas elus võib vähene keeleoskus talle taksituseks saada.

Visadus viib sihile

Põhikooli viimases klassis tuli mõtlema hakata, mida edasi teha ja kuhu minna. “Kuulsin raadiost, et Astangu on väga hea kool ja ütlesin tädile, et tahan sinna õppima minna”, meenutab Edgar. Koos tädiga seatigi 2017. aasta kevadel sammud Astangu Keskuse poole kindla veendumusega tulla õppima ja hiljem edasi tööle saada. Sisseastumisvestlusel selgus kurb tõsiasi, et õppima tulemiseks on eesti keele oskus vähene ja pea veel harjutama. “Olin pettunud ja mõtlesin, et tahan Astangule ja miks ma ei sobi sinna”, olid Edgari mõtted eitava vastuse saamisel.  

Vene emakeelega noorte võimalused pärast põhikooli on üsna ahtad ning kuna koju niisama konutama ka ei saanud jääda, haarati kinni sisseastumisvestluse lõpus antud soovitustest. Suund võeti Tugiliisusse, kus Edgar hakkas elama kogukonnas elamise teenusel ja tegema koristustöid kaitstud töö teenuse raames. „Seal räägiti eesti keeles ja hakkasin kuulama, mida nad räägivad“, nägi Edgar eesti keelses kekskonnas enda jaoks võimalust. „Siis hakkasin vene keeles küsima, mida see tähendab või mida too tähendab“. Edgari suur soov teistega suhelda ja julgus küsida, kui millestki aru ei saa, olid suureks abiks keele õppimisel.

Ühel hetkel Edgar tundis, et on koristamisest väsinud ja aitab küll sellest tööst. „Hakkasin tädile rääkima, et ma ei näe koristada ja tahan Astangule minna“, räägib Edgar. Üheskoos seati taas sammud Astangu Keskuse poole. „Kartsin, et äkki ütlen midagi eesti keeles valesti ja mõtlesin kogu aeg, et palun vene keeles“, oli Edgaril väike ärevus sees.  Sisseastumisvestluse läbiviijatel on siiani meeles, kuidas Edgar tuli vestlusele ja esimese asjana teatas, et käisin siin kolm aastat tagasi ja ütlesite, et ma õpiksin eesti keelt ja siin ma nüüd olen. Vestlusel läks hästi ja rõõm oli suur, kui tuli jaatav vastus.

Astangul ennast leidmas

Septembrist asuski Edgar õppima kohanemiskursusel, mis oli enese avastamise ja leidmise aeg. „Alguses oli õppimine raske, sest kõik oli eesti keeles, aga kevadepoole oli juba lihtsam“, toob Edgar välja. Kogu õppetöö toimus eesti keeles ja nii töötajate kui õppijatega tuli suhelda eesti keeles. Kuna sisemine soov õppida ja tööle minna oli niivõrd suur, siis selle nimel ka pingutas. Tema poolt ei tulnud kordagi pahameelt ega torisemist, et miks midagi vene keelde ei tõlgita. Otse vastupidi, ta küsis kohe, kui millestki aru ei saanud ja palus selgitada.

Päris ludinal kõik siiski ei läinud. „Igapäevaeluoskuste treening oli kõige raskem, sest ma ei näe korralikult“, toob Edgar välja erivajadusest tulenevad piirangud. Selle all peab Edgar silmas koristamist ja söögitegemist. Kui varasemalt sai Edgar nendes tegevustes loota teiste abile, siis Astangu Keskuses tuli õppida kõigega ise hakkama saada. Kursusel õpetati teda rohkem kasutama oma käsi, kasvõi selleks, et välja selgitada, kas laud on must.

„Mulle Astangul väga meeldib ja töötajad on siin hästi sõbralikud“, räägib Edgar. Õppimise juures meeldis talle kõige enam muusikateraapia, keraamika, kunst, ujumine ja meediaring. Kui midagi teda huvitas, siis ta pühendus sellele täielikult ja taksistuseks ei saanud ei keeleoskus ega ka halb nägemine. Sisemine tahe ja soov oli see, mis teda kannustas kõigest osa võtma ja teistega suhtlema. Edgarile meeldib väga suhelda ja oma rühmakaaslastega suheldes oli näha, et ta võtab kõiki võrdselt ja oma heatahtlikkusega oli oma rühma liitjaks.

Töö, mis meeldib ja sobib

Kohanemiskursuse käigus saab iga õppija proovida erinevaid töid ja erialasid, et leida enda võimetele ja oskustele sobiv eriala. Ühe võimalusena pakuti Edgarile ka kaitstud töö teenuse lihttöö töötuba. „Läksingi lihttöö töötuppa proovima ja ütlesin, et mulle meeldib ja saingi siia“, räägib Edgar.  Nii saigi otsustatud, et kohanemiskursuse lõpetamisel läheb edasi Astangu Keskuse kaitstud töö teenusele lihttööd tegema. Seal ta saab juhendaja silme all teha lihtsamaid töid endale jõukohases tempos. Töödeks on pakendamine, kleepimine, voltimine vms. Edgaril pole kordagi tekkinud hetke, kus ta tunneb, et ei taha seda teha või halb nägemine on takistuseks. „Mulle meeldib töö, mida lihttöö töötoas teen“, rõõmustab Edgar.

Vabal ajal käib Edgar Astangu Keskuse huviringides ja hobiks on tegelemine oma kahe YouTube’i kanaliga. Neist populaarsem on esimene, kus on umbkaudselt 2000 jälgijat ja vaatamisi lausa 2 miljonit. Teises tegutseb ta harvem ja seal on jälgijaid 70 kandis ning sama palju vaatamisi. „Nad lihtsad tulevad ja hakkavad mind jälgima“, on Edgar üllatunud enda populaarsuse üle.

Teistele samas olukorras olevatele noortele soovitab Edgar tulla sel sügisel õppima Astangul alustavasse keelekümbluse kohanemiskursusele. See on üheaastane kursus, kus vene emakeelega noor saab eesti keelt omandada toetavas keskkonnas. Vaja vaid enda soovi ja tahet, nii nagu oli Edgaril.

Kandideeri keelekümbluse kohanemiskursusele „Edgar“. 

Kaitstud töö lihttöö töötoas eemaldab Edgar topsidelt ümbriseid