Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dokumendiregister

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse dokumendiregistrite avalikes vaadetes on võimalik tutvuda keskuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega – saabunud ja väljastatud kirjad, käskkirjad ja lepingud. 

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2011 registreeritud avalikele elektroonilistele dokumentidele. Juurdepääs puudub paberdokumentidele ja asutusesiseseks kasutamiseks (ehk juurdepääsupiiranguga) tunnistatud dokumentidele. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendis sisalduva avaliku teabega on võimalik tutvuda üksnes teabenõude korras. Selle jaoks palume esitada teabenõude.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega ning majanduskulude aruannetega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.