Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Astangu Keskuse kohta levivad müüdid vs tegelikkus

Peamiselt tekst ja üleval nurgas droonipilt keskusele. Müüt #1 Astangu on kinnine asutus. ÕIGE Õppijad saavad majast väljas käia vastavalt oma soovile.

MÜÜT # 1 Astangu Keskus on kinnine asutus

TEGELIKKUS: Meie õppijad saavad õppetöö välisel ajal käia vabalt majast väljas linna peal nii nagu soovivad. Õpilaskodus elavad elanikud peavad arvestama õpilaskodu reeglitega ja olema tagasi hiljemalt kl 22-ks, et valmistuda magama minemiseks ja öörahuks. Samad reeglid on ka teistes õpilaskodudes üle Eesti. Õppeaasta alguses tutvustame kaugemalt tulijatele linna ja ühistranspordi võimalusi ning kui kõik selge, saab juba üksi või koos sõbraga majast välja minna.


Müüt #2 VALE: Astangu Keskusesse ei pääse õppima ÕIGE: Võtame vastu kõik sooviavaldused, õppima pääsemine selgub vastuvõtuhindamisel

Müüt # 2: Astangu Keskusesse ei pääse õppima

TEGELIKKUS: Pikki järjekordi meil ei ole ja vastu võtame kõik sooviavaldused. Seejärel tuleb läbida põhjalik vastuvõtuhindamine, mille tulemusel näeme ära iga inimese tegelikud võimed ja oskused ning toe vajaduse. See aitab nii õppijakandidaadil kui ka meil paremini mõista, kas valitud eriala on ikka see õige või sobib talle hoopis mõni muu eriala.

Me ei hakka kedagi suruma kindlatesse raamidesse, vaid püüame leida igale inimesele oma koha elus. Koha, kus ta tunneb ennast hästi ja mugavalt ning mis on talle ka jõukohane. Seetõttu võib juhtuda, et ei võta õppijakandidaati vastu, vaid anname soovitused mujale õppima või teenusele asuda. Nii õppima tulemise otsuse kui keeldumise korral anname põhjaliku tagasiside ja soovitused edaspidiseks.

Näiteks 2019. aastal laekus kokku 102 õpisooviga avaldust. Õppima pääses 71, keeldumise koos soovitustega sai 15 ja loobus 16 inimest.

Vastuvõtuhindamise paremusjärjestusi me ei koosta ning rühmade väiksuse tõttu kehtib lõplik õppima pääsemine reeglist „Kes ees, see mees“. Seetõttu on soovitav kindluse mõttes sooviavalduse esitamisega mitte venitada.


MÜÜT # 3: Siin õpivad ainult väga erilised (ainult sügava või raske puudega)

Müüt #3 VALE: Siin õpivad ainult väga erilised  ÕIGE: Õppima oodatakse kõiki, kes vajavad toetavad ja turvalist keskkonda

TEGELIKKUS: Astangu Keskusesse on oodatud kõik tööealised inimesed (16-64 a),

kes vajavad toetavat ja turvalist keskkonda ning individuaalset lähenemist (v.a pimedad, kellele keskkond ei ole kohandatud ning õppeprogrammid ei ole sobivad, sest nõuavad käelist ja visuaalset tegevust). Õppima tulemiseks ei pea olema määratud puuet või hinnatud töövõimet. Vastuvõtuhindamisel selgitame välja iga inimese eripärad ja toe vajaduse. Mõni vajab suuremat tuge, mõni aga väiksemat.

Oluline on meeles pidada, et õpe toimub eesti keeles ja teise emakeelega õppija keeleoskus peab olema tasemel, mis võimaldaks tal osaleda õppetöös koos teiste õppijatega ja muudes keskuste tegevustes.

Samuti peame silmas, et inimene ei oleks ohtlik enesele ega teistele ning tuleb toime ajas ja ruumis orienteerumisega. See on vajalik, et hoida meie keskkond turvaline ning kaitsta teisi õppijaid.


Müüt #4 VALE: Astangu tegeleb ainult Tallinna ja Harjumaa klientidega ÕIGE: Õppima saab tulla kõikjalt üle Eesti

MÜÜT #4: Astangu tegeleb ainult Tallinna ja Harjumaa klientidega

TEGELIKKUS: Astangu Keskuse õppehoonega samas majas asub ka 70-kohaline õpilaskodu, kuhu pakume majutust kõikidele väljaspool Tallinna elavatele õppijatele. Kasvõi kõige kaugemast Eesti nurgast.

Õpilaskodus elamine valmistab õppijat ette iseseisvamaks eluks. Selle eest kannavad hoolt õpilaskodu töötajad, kes abistavad õppijaid igapäevatoimingutes ja vaba aja veetmise võimaluste leidmisel. Selleks võib olla toidu valmistamine, koristamine, poes käimine, bussi- või kinopiletite ostmine või midagi muud igapäevast.


Müüt #5 VALE: Astangul õppimine on kallis ÕIGE: Õppimine on tasuta, sh hommiku- ja lõunasöök

MÜÜT #5: Astangul elamine on kallis

TEGELIKKUS: Astangul õppimine on tasuta. Ainuke tasu, mida võtame, on elamine õpilaskodus ja see maksab 50 eurot kuus. Kui see summa on majanduslike probleemide korral perele liiga kõrge, siis meie sotsiaaltöötajad on abiks vajalike toetuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest.

Veel pakume kõikidele õppijatele tasuta hommiku- ja lõunasööki. Seda nii õpilaskodus elavatele kui kodust käivatele õppijatele.


Müüt #6

MÜÜT #6: Astangu pannakse kinni

TEGELIKKUS: Astangu Keskus on ajas arenev asutus, aga meie põhitegevus on kogu aeg püsinud sama – valmistame erivajadusega inimesi ette tööle minekuks ja iseseisvamaks eluks ning valdkonna arendamine. See on võimalik tänu kutseõppe ja rehabilitatsiooni ühendamisele, mis muudabki meid ainulaadseks kogu Eestis.

Kaasav haridus on loonud võrdsed võimalused kõigile. Siiski jääb alati neid, kes vajavad rohkemat tuge ja turvalist keskkonda oma oskuste ja võimete arenguks. Selle jaoks on vaja nüüd ja edaspidi nii erikoole kui ka Astangu Keskust. Mitme erineva valdkonna põimisel täidame olulise tühimiku nii haridus- kui rehabilitatsioonivaldkonnas.

Koostööpartneritelt saadud tagasiside kohaselt tuntakse puudust samasugusest asutusest nii Lõuna-Eestis kui Ida-Virumaal. Seetõttu saame julgelt öelda, et Astangu Keskus täidab nüüd ja edaspidi olulist rolli rohkemat tuge vajavatele inimestele võimaluste loomisel.