Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Arendustegevused

Skeem: tööalane rehabilitatsioon + kutseõpe + sotsiaalne rehabilitatsioon = kutserehabilitatsioon

Astangu Keskus on kutserehabilitatsiooniteenuse kompetentsikeskus

Meie eesmärgiks on suurendada erivajadusega inimeste sotsiaalset ja tööalast kaasatust. Selle jaoks koondame, rakendame ning levitame teoreetilisi teadmisi ja praktilist oskusteavet, mis soodustavad inimese võimetekohast osalemist ühiskonnas.

Meie jaoks on oluline koostöös partneritega tuua parimad praktikad keskuse igapäevatöösse. Samavõrd oluline on jagada Astangu Keskuse praktilisi teadmisi ja kogemusi teiste erivajadustega inimestega tööd tegevate asutustega.

Pideva valdkonna arengu tagamiseks teostame järgmisi arendustegevusi:

  • HEV õppijate õppetöö ja tugiteenustega  seotud metoodikad ja nende arendamine;
  • rehabilitatsiooni- ning tugiteenuste arendamine;
  • HEV õppijatega seotud hindamismetoodikad;
  • kaitstud töö arendamine
Arendustegevused märksõnadena

Antud teemadel pakume oma partneritele koolitusi, mentorprogramme, stažeerimise võimalusi ja individuaalseid nõustamisi.

Lisaks kutserehabilitatsiooni teenuse, EDGARI ja JOBPICS-i  projektidele on meil arenduses teised väiksemad arendused: HEV õppijate digipädevuste tõstmine läbi lõimitud õppe, VATEM ehk vaimse tervise õppemoodul, oskuste-teadmiste hindamismudel, elukvaliteedi mõõtmine ning selle jälgimine, e-õppe moodulid IT õppes, kaubanduse abitöötaja õppekava piloteerimine, kolmepoolne praktika tagasiside.

Oleme avatud koostööks erinevate projektide arendamisel ning metoodikate väljatöötamisel. Lisainformatsiooni saamiseks võtke julgelt ühendust.

Marianne Rekkaro

talituse juht/arendusnõunik

Marianne