Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ainulaadne keskus Eestis

Valmistame tööealisi erivajadusega inimesi ette tööle minekuks ja iseseisvamaks eluks. 

Astangu kaanepilt

See on võimalik tänu erinevatele tegevustele:

  • töö ja tegevusvõime hindamine;
  • erinevad õppimisvõimalused;
  • kaitstud töö võimalused;
  • sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon;
  • tööle minemise ja tööl püsimise toetamine.

Õppima või teenusele tulla saab nii otse meiega suheldes kui teiste asutuste suunamisel.

NB! Keskkond ei ole kohandatud sobivaks pimedatele ning praktilised õppeprogrammid nõuavad käelist ja visuaalset tegevust.


Toetatud keskkond

Väikesed õpperühmad võimaldavad pakkuda individuaalset lähenemist. Õppetöö lähtub eesmärgistatud tegevusest ning on eluline ja praktiline. Ühe inimese ümber on koondatud erinevates spetsialistidest koosnev meeskond – õpetajad, rühmajuhendaja, sotsiaaltöötaja, psühholoog, erinevad terapeudid, tööhõivespetsialist. Koos paneme paika individuaalse tegevuskava, milles inimene sõnastab oma unistused ja eesmärgid, mille poole püüelda.

Meie ruumid on ligipääsetavad kõigile liikumispiiranguga inimestele. Majas on igapäevaselt tööl viipekeeletõlgid, kes aitavad kurtidel ja kuulmislangusega inimestel osaleda õppetöös ja muudes keskuse tegevustes. Vabaaja- ja huvitegevused võimaldavad olla aktiivne ka väljaspool õppetööd ja rühmategevusi.


Töölistamine

Oleme nõu ja jõuga toeks tööellu suundumisel. Koostöös pere ja lähedastega otsime praktika- ja töökohti ning anname toe ka tööl olemise ajal.  Nõustame praktikakohti ja tööandjaid töökeskkonna sobivaks kohandamisel ja erivajadusega inimese töökollektiivi paremaks sulandumiseks. Meie abil on avatud tööturule jõudnud sadu inimesi.


Valdkonna arendamine

Pideva arengu tagamiseks osaleme erinevates projektides ning koolitame rehabilitatsiooni- ja haridusvaldkonna spetsialiste. Koostööd teeme partneritega nii Eestist kui Euroopast, olles partneriteks muu hulgas poliitikakujundajatele. Hoolitseme ka selle eest, et jätkuks tulevasi spetsialiste, kel on juba tööleasumisel kogemus erivajadusega inimestega töötamisel. Sel eesmärgil oleme praktikabaasiks tulevastele spetsialistidele.


Rahvusvaheline koostöö

Oleme Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi assotsieerunud liige ning teeme sisukat koostööd erinevate valdkonna asutustega Euroopas. Samuti lööme kaasa erinevates rahvusvahelistes projektides eesmärgiga aidata kaasa uute metoodikate väljatöötamisele ja kasutuselevõtmisele. Jagame ise kogemusi ja näitame oma keskkonda ning käime ka ise vaatamas, millised praktikad on teistes Euroopa riikides. 

Loome koos paremat elu!