Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Sisseastumine ja õpperühmad 2024/2025. õppeaastal

02.05.2024

Neli õppijat veedavad toredalt aega Astangu peasissekäigu ees

Astangu keskusesse on võimalik õppimissooviga avaldusi esitada kuni  2. juunini, mis on hea võimalus juba enne suve leida võimalused sügisel õppetöö alustamiseks. Avalduse laekumisel lepitakse peagi kokku ka vastuvõtuhindamine, mis koosneb kahest osast - vestlusest ning töökatsest. Kutsevaliku õppe ja kohanemiskursustele soovijatel on töökatse asemel pikem hindamine õpperühmas.

Kahe nädala jooksul pärast hindamist, saab õppijakandidaat kirjaliku tagasiside, kas sai jaatava vastuse keskuses õppetöös osalemiseks või siiski sobiksid temale paremini teised teenused (töötamise teenus või erihoolekandeteenus).

Sellise vastuvõtuprotsessi jooksul saab Astangu keskusesse õppima soovija rohkem teada soovitud erialast/kursusest ning põgusalt tuttavaks keskuse töötajate ja majaga. Nii on sügisel lihtsam tulla ka õppetöösse.

Astangu keskusesse õppima soovijad teevad varakult valikuid ja ei jäta viimasele minutile õppimisvõimaluste leidmist järgmiseks õppeaastaks. Eelmise kahe aasta kogemus näitab, et kõige enam käiakse keskuse õppimisvõimalustega tutvumas märtsis ja aprillis ja täidetakse õppima asumiseks sooviavaldusi. See omakorda näitab, et noored ja nende lähedased teevad juba varakult valikud õppimissoovides ja kaardistavad õppimisvõimalusi. Näiteks eelmise õppeaasta osas laekus keskusele 2023. aasta sügiseks 138 õppimissooviga avaldust.


KOHANEMISKURSUS JA KUTSEVALIKUÕPE

Kohanemis- ja tööõppekursus

 • Õppeaeg 1 a, rühmas on 6 õppekohta
 • Kohanemis- ja tööõppekursus on ettevalmistav kursus, mis aitab leida enda võimetele sobiv eriala ning annab igapäevaeluks ja tööks vajalikud oskused. See on hea valik neile, kes ei ole kindlad oma erialavalikus või kellel puuduvad vajalikud oskused tööõppe kursustele või kutseõppesse minemiseks.
 • Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Kutsevalikuõpe (tase 2)

 • Õppeaeg 1 a, rühmas on 6 õppekohta
 • Kutsevalikuõpe on 2. taseme kutseõpe, mis sisaldab erinevate erialadega tutvumist, karjääriõpet, ettevalmistust õpingute jätkamiseks või tööeluks.
 • Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar

 • Õppeaeg 1 a, rühmas on 7 õppekohta
 • Keelekümbluse kohanemiskursus Edgar on mõeldud noortele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Õpe on kohandatud lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud noortele.
 • Kursusel omandab õppija eesti keele algtaseme, mis ideaalis võimaldab noorel edasi õppida kas Astangu Keskuse teistel õppekavadel või mõnes teises kutseõppe asutuses.
 • Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

TÖÖ- JA KUTSEÕPPEKURSUSED

Kaubanduse abitöötaja

 • Õppeaeg 1 a, rühmas on 10 õppekohta
 • Kaubanduse abitöötaja tööõppekursuse õppekava koosneb praktilisest tööõppest ja sotsiaalset toimetulekut toetavast õppest. Tööõppekursuse lõpetajal on teadmised ja oskused, et töötada kaubanduse abitöötajana jaekaubanduse ettevõtte kaupluses.
 • Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Abipagar (tase 3)

 • Õppeaeg 1 a, rühmas on 8 õppekohta
 • Abipagar on töötaja, kes töötab pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Ta täidab temale antud erialaseid töökorraldusi vastavalt ettevõtte eripärale.
 • Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Abikokk (tase 3)

 • Õppeaeg 1 a, rühmas on 8 õppekohta
 • Abikoka eriala lõpetajal on toitlustusasutuses koka abilisena töötamiseks vajalikud teadmised.
 • Lõpetajad leiavad tööd abikokana restoranides, kohvikutes, sööklates, baarides, suurköökides, catering-ettevõtetes.
 • Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Puiduettevõtte abitööline (tase 2)

 • Õppeaeg 1 a, rühmas on 7 õppekohta
 • Puiduettevõtte abitöölise eriala on üldise ettevalmistusega, mis võimaldab kursuse läbinud õppijal teha juhendamisel lihtsamaid korduvaid abitöid tuttavates tingimustes.
 • Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele.
 • Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Puidutöötleja (tase 3)

 • Õppeaeg 2 a, rühmas on 6 õppekohta
 • Puidutöötleja erialal omandatakse laiapõhjalisi üldteadmisi ja kitsamaid ametioskusi endale sobivaimas puidutöötlus valdkonnas.
 • Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele.
 • Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

IT-süsteemide nooremspetsialist (tase 4)

 • Õppeaeg 3 a, rühmas on 12 õppekohta
 • IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine. IT-süsteemide nooremspetsialist võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne.
 • Õppima asumisee eelduseks on põhihariduse omandamine põhikooli riikliku õppekava alusel.