Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Kutseõppijad lähevad välispraktikale, uuest õppeaastast saavad õpirändele minna ka teiste kursuste õppijad

07.03.2023

Õpirändel osalejate ühispilt

Pärast igapäevaeluoskuste ja kutseteadmiste omandamist Astangu Keskuses on kutseõppijatel hea võimalus tutvuda oma eriala õppega ka välismaal – ehk panna end turvaliselt proovile välispraktikal. Sel kevadel sõidavad neli abikoka ja neli puidutöötleja õppijat Theotokose keskusesse Kreekas ning neli IT süsteemide nooremspetsialisti õppijat Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg kutsekooli Saksamaal. Välispraktikad saavad teoks Euroopa Liidu rahastatava Erasmus+ programmi toel.

Tänu värskelt omistatud Erasmus+ õpirände akrediteeringutele saab Astangu Keskus alates uuest õppeaastast pakkuda õpikogemusi välismaal ka teiste kursuste õppijatele.

Kutseõppijate õpiränded kevadel

Abikoka ja puidutöötleja erialade õppijad osalevad 30. aprillist kuni 13. maini õpirändel Kreeka pealinna Ateenas asuvas Theotokos Foundation keskuses, kes on juba varasemast Astangu Keskuse hea partner. Theotokos pakub õppimisvõimalusi, tuge ja rakendust erivajadustega lastele ja täiskasvanutele kuni 35. eluaastani. Astangu õppijad saavad kahe nädala jooksul valmistada Theotokose õppeköögis kreekapäraseid toite ja õppida puidutsehhis uusi töövõtteid. Välispraktikale sõitjad on kandideerinute seast välja valitud ja alanud on ettevalmistused reisiks.

IT nooremspetsialisti eriala õppijad sõidavad välispraktikale Saksamaale kutsekooli Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg. See on erivajadustega õppijatele suunatud kutsekool, mis tegutseb kahes linnas ja kus õpetatakse 15+ erinevat eriala, IT-d õpetatakse Mosbachi linnas asuvas keskuses. IT-õppijate kandideerimine õpirändele algab pärast kuupäevade selgumist.

Õppijaid saadavad ja toetavad välispraktikal igakülgselt Astangu Keskuse õpetajad või tugispetsialistid. Iga nelja õppijaga sõidab kaasa kaks saatjat, kes teevad koos õppijatega vajalikud ettevalmistused õpirändele minekuks.

Lisaks ametioskuste harjutamisele kuulub õppereisi juurde ka tutvumine kohaliku kultuuri, muuseumide ja vaatamisväärsustega, rääkimata toredast ajaveetmisest koos kaaslastega. Välispraktika on õpikogemus kõige laiemas mõttes – see annab võimaluse harjutada uutes olukordades hakkamasaamist ning uute inimestega ja võõrkeeles suhtlemist. Reisil tuleb ette väljakutseid, kuid koos kaaslaste ja õpetajatega leitakse neile alati lahendus.


Hea teada!

  • Õpirändele minejail soovitame juba praegu kontrollida, kas pass ja/või ID-kaart kehtib kogu reisi vältel, et vajadusel jõuaks taotleda uut reisidokumenti.
  • Soovitame kindlasti taotleda õpirändele minejale Euroopa ravikindlustuskaart (lisaks Astangu Keskuse poolt vormistatavale reisikindlustusele).
  • Reisiks valmistumisel kasutavad saatjad Astangu Keskuse spetsialistide loodud töövihikut, kus on olemas vajalike dokumentide ja pakkimise nimekirjad.
  • Astangu kutseõppijad on viimastel aastatel käinud õpirändel Saksamaal, Soomes, Iirimaal, Kreekas ja Hollandis. Toredaid meenutusi reisidest saab lugeda Astangu õpirännete blogist: astanguprojektid.eu.

Tulevikus õpiränded ka kutsevaliku, kohanemis- ja tööõppekursuste õppijatele

Astangu Keskusel on pikaaegne kogemus kutseõppijate õpirännetega, kuid sel aastal omistati Astangule esimest korda Erasmus+ õpirände akrediteeringud (kutsehariduses ja noorte valdkonnas, kuni 2027. aastani), mis annavad senisest rohkem võimalusi. Alates järgmisest õppeaastast on kavas korraldada õpirändeid ka kutsevaliku ning kohanemis- ja tööõppekursuste õppijatele.

Kutseõppijate välispraktikatel on üks peamine eesmärk kutseoskuste täiendamine ja lihvimine uues keskkonnas. Kohanemis- ja tööõppekursuste õpiränded saavad toimuma teistsuguses, noortevahetuse formaadis, kus on suurem rõhk eri riikidest noorte kohtumisel, üksteiselt õppimisel ja enesearengul läbi erinevate tegevuste. Astangu Keskuse spetsialistide ja õpetajate koostöös luuakse ka uuteks õpiränneteks selline vorm, mis lubab õppijatel arendada oskusi ja saada maailma-avardavaid kogemusi neile sobival toetatud viisil.

/Välissuhete koordinaator Annemari Parmakson/