Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Kutsekoolid katsetavad uue mudeli järgi õppijate toetamist

01.11.2022

Naine seisab ekraani ees ja kõneleb ruumis istuvatele inimestele. Ekraanil näha slaidi pealkiri "meie põhimõtted õppijate tegevuskavade loomisel"

Kutsekoolid alustasid valitud õppegruppides kutsekoolide jaoks disainitud kutserehabilitatsiooni teenuse katsetamist. Disainitud teenus on jaotatud seitsmeks etapiks vastuvõtust kuni tööturule suundumise toetamiseni. Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames, mille eesmärgiks on toetada kutsekoolide õppijaid senisest süsteemsemalt.

„Õppijate profiil on ajas nii palju muutunud, mistõttu on kutsekoolides tarvis süsteemsemat lähenemise muutust - toe vajadusega õppijad õpivad igal kursusel, seetõttu ei piisa toe vajadusega õppijatele eraldi õppekursuste loomisest, vaid nende toetamine peab olema läbivalt õppetöösse punutud,“ põhjendab Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse teenuse disaini projektijuht Keiu Talve teenuse viimise vajalikkust kutsekoolidesse.

Astangu Keskuse eestvedamisel loodi eelmise õppeaasta jooksul kutsekoolide jaoks kasutajasõbralik kutserehabilitatsiooni teenuse kirjeldus. Tegemist on Astangu Keskuse erivajadusega õppijatele osutatava teenuse kaardistusega, mis on teenuse disaini metoodikat kasutades kutsekoolide jaoks sobilikuks kujundatud.

Astangu Keskuses pakutava teenuse kirjeldamisega tegelenud disainibüroo Brand Manuali partner ja teenusedisainer Margus Klaar leidis, et eduka kutseõppekogemuse eelduseks on põhjalik vastuvõtt ja õppijakandidaadi tundmaõppimine. „Vastuvõtt on võtmeprotsess, et õige inimene leiaks sobiliku eriala ja kool oleks kohe õppeaasta alguses valmis osutama õpilase vajadustest lähtuvat tuge, et õppijad püsiksid õppes ja saaksid omandada vajalikud teadmised ja oskused tööle asumiseks“.

Teenust katsetatakse 7 kutsekooli erinevates õpperühmades, kus õpib 136 noort:

  • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, köögiabilise eriala
  • Tartu Rakenduslik Kolledž, koka eriala
  • Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, mootorsõiduki tehniku õpperühm
  • Tallinna Kopli Ametikool, puhastusteenindaja abilise õpperühm
  • Haapsalu Kutsehariduskeskus, koka ja abikoka erialad
  • Tallinna Teeninduskool - Teko, kutsevalikuõppe ja hotelliteeninduse erialad
  • Pärnumaa Kutsehariduskeskus, kutsevaliku ja ukrainlaste kutsevaliku õpperühmad

Peamised kutserehabilitatsiooni teenuse etapid, millele piloteerimisel keskendutakse on koolide ja erialade kohta õppijakandidaadile arusaadava info jagamine (bränding), vastuvõtt ja õppijakandidaatide kohta info kogumine, toe vajaduse märkamine ja tugisüsteemide rakendamine ning praktika korralduse ja töölesaamise toetamine.

Kutserehabilitatsiooni teenuse arendamisel põhinetakse teenuse disaini metoodikal ning mudel on edaspidi abivahendiks süsteemsemal toe vajadusega õppijate toetamisel kutseõppeasutustes üle Eesti. Projekt kestab 2021-2023 ning viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ vahenditest.

Projekti info: https://www.astangu.ee/et/kutserehabilitatsiooni-teenuse-disain