Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Tule vabatahtlikuks või töövarjuks Astangu Keskusesse

18.06.2022

Vabatahtlikud 2018

Vabatahtlik töö ja töövarjupäev annab igale huvilise võimaluse saada osa Astangu Keskuse igapäevastest tegemistes, tutvuda erinevate ametitega ja anda oma panus parema elu loomisse.

Vabatahtlikuna on abikäe ulatanud nii põhikooli ja gümnaasiumi õpilased kui ülikooli tudengid ja töötavad täiskasvanud. Igaüks on tulnud oma kindla mõtte või sooviga. Näiteks on õpilaskodus koos õppijatega küpsetatud pannkooke või sõbrapäeval meisterdatud sõbrapäevakaarte. Osad tulevad sooviga hakata õppija tugiisikuks, ja toetada teda koduste ülesannete tegemisel või õppetöös osalemisel. Võimalusi on teisigi, nt abistada õppijaid ja kliente praktikakohal või tööelus, olla abiks ürituste korraldamisel või viia ise läbi mõni huvitegevus, õppeaasta alguses tutvustada õppijatele linna ja vaba aja veetmise võimalusi.

Gümnaasiumi õpilane töövarjutamas Astangu Keskuse sotsiaaltöötajat

Töövarjupäev annab sissevaate töötajate igapäevaellu ja parema arusaamise kutsevaliku otsuse langetamiseks. Kevadel käis rehabilitatsiooniosakonnas varjutamas Katriin Järveotsa Gümnaasiumist. „Sain päeva jooksul lähemalt tuttavaks õppejõuga ja osade õpilastega, tööhõivespetsialist Kristi Juur andis hea ülevaate Astangu maja ja erinevate õppimisvõimaluste kohta“, sõnab Katriin. Päeva tipphetkedest toob Katriin välja sotsiaaltöötaja Karin Jürgens-Rampe tutvustuse sotsiaaltöötajatest, mis tekitas huvi veelgi põhjalikumalt sotsiaaltöötajate elusse sisse minna. Tipphetkeks oli ka muusikateraapia, kus sai lasta loovusel lennata ja kätel käia. „Õhkkond oli positiivne, töötajad sõbralikud ning see muutis kogu päeva vägagi meeldejäävaks“, võtab Katriin kokku töövarjupäeva. Lisaks rehabilitatsiooniosakonna töötajatele on võimalus varjutada veel õppeosakonna ning haldus- ja arendusosakonna töötajaid. Igast soovist ja mõttest tasub teada anda.

Nii vabatahtlik töö kui töövarjuks olemine annab väärtuslikke kogemusi erivajadusega inimestega suhtlemisel ja nende toetamisel, mis võib kasuks tulla hiljem nii töö- või ka igapäevaelus. Lisaks kuhjaga energiat ja rõõmu, mis tuleb kaasa töötamisel erivajadusega inimestega.

Kui Sul on oma mõte või soov, anna märku ja püüame kaasa mõelda selle teostamiseks.

Vabatahtlikuks tulemise soovi korral täida ankeet. Töövarjuks tulemise soovist anna teada e-kirja teel [email protected] või kirjuta otse töötajale.