Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Videomäng aitab hinnata ja arendada tööoskusi

19.06.2022

Workable - vaade videomängule

Astangu Keskuse tööhõivespetsialistid osalevad huvitavas ja innovaatilises rahvusvahelises [email protected] projektis. Projekti käigus luuakse põgenemistoa tüüpi videomäng, mille kaudu saavad spetsialistid hinnata ja arendada erivajadustega ja puuetega inimeste tööalaseid oskusi. Läbi loodava mängu saab vähendada ka digitaalset lõhet.

Projekt on praeguseks kestnud veidi üle aasta. Selle aja jooksul on toimunud kaks vahetut projektipartnerite kohtumist – Tallinnas ja Hispaanias Valladolidis -, ning mitmeid virtuaalseid kohtumisi ja koosolekuid. Hetkeseisuga on loodud mängu prototüüp, mida saavad testida ja tagasisidet anda kõik partnerid. Valminud on ka mängu juhiste esimene versioon, mille peamiseks koostajaks on Astangu Keskuse poolsed projektipartnerid.

Selle aasta sügisel on plaanis testida mängu meie klientide ja õppijate peal. Projekt ise lõpeb veebruaris 2023. Astangu Keskuse poolt osalevad projektis tööhõivespetsialistid Kerli Tamme, Heleri Tumm ja Merle Peekman.

Workable - vaade videomängule
Mängu visuaalne lahendus

Projekti [email protected] eesmärgid on erivajadusega ja puuetega inimestele ligipääsetavuse parandamine veebipõhistele teenustele, spetsialistide digipädevuste tõstmine ning tööhõiveteemalise digitaalse tööriista väljatöötamine.

Sihtrühmad on tööhõivespetsialistid ja kutsehariduses erivajadustega inimestega töötavad spetsialistid ning kõik vaimse tervise probleemidega, kognitiivsete häirete ja erivajadusega inimesed.

Projekti koordineerib INTRAS Foundation Hispaaniast. Lisaks Astangu KRK-le Eestist  osalevad projektis Social IT Itaaliast, Dafür gem. GmbH Austriast, The Theotokos Foundation Kreekast ja lyk-z & drote Norrast.

/Tööhõivespetsialist Merle Peekman/