Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Tahan Tööle rühmale leiti praktikabaasid vastavalt õppija võimetele ja oskustele

18.06.2022

Tahan Tööle rühma õppijad komplekteerivad pakke Toidupangas

2021/2022. õppeaastal oli Tahan Tööle õpperühmas 7 õppijat. Praktikaperiood jäi ajavahemikku 28. märts kuni 13. mai, kokku 8 nädalat.

Ettevalmistus tööeluks algas juba varem. Sel aastal oli Tahan Tööle õpperühma õppijatel võimalus oma tööoskusi proovile panna mitmel tööharjutusel, mis eelnesid praktikaperioodile. Nii käidi koos rühmaga tegemas markeerimis-, komplekteerimis- ja pakendamistööd ühes pisikeses kodumaises marjadega tegelevas ettevõttes kui ka vabatahtliku tööd Toidupangas . Erinevatel tööharjutustel, sh praktikal osalemine aitab arendada praktilisi tööoskusi, esitab uusi väljakutseid. Selle kaudu l saab õppija parema ülevaate oma oskustest ja võimetest, arendab kohusetunnet ja enesekindlust ning meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust.

Ajukahjustusega inimeste jaoks mõeldud kohanemiskursuse Tahan Tööle eesmärk on aidata ja toetada õppijaid peale kursuse läbimist leida talle sobivaim rakendumisvõimalus ühiskonnas. Lõppenud õppeaasta praktikabaasid leiti vastavalt õppija võimetele ja oskustele, seepärast on praktikabaaside seas nii ettevõtteid avatud tööturul kui ka kaitstud töö keskusi. Selle aasta Tahan Tööle kursuse praktikabaaside hulgas olid Selver AS (Tallinna Kakumäe kauplus ja Pärnu Mai Selveri kauplus), Express Post AS, Tallinna Tugikeskus Juks, Astangu Keskuse pikaajalise kaitstud töö teenuse lihttöö töötuba. Viimases osales praktikal kaks Tahan Tööle rühma õppijat. Üks õppija sooritas praktika kodus, kuna tema eesmärgid iseseisvumise suurendamiseks olid seotud kodukeskkonnaga.

Praktikaperiood Tahan Tööle rühmas läks üldjoontes hästi. See annab kinnitust sellele, et praktikakohad said õppijate jaoks valitud jõukohased ja sobilikud. Ühel õppijal, kes sooritas praktika ettevõttes Express Post, õnnestus juba praktika alguses saada tööleping ning on siiani ettevõttes tööl osalise koormusega. Kaks õppijat, kes sooritasid praktika Selveri kauplustes, kaubapaigutaja ametikohal, tuli töö hästi välja - said juurde vajalikke tööoskusi ja jätkavad tööotsinguid samas valdkonnas.

Nagu ikka, tuleb igal praktikaperioodil ette erinevaid takistusi ja raskusi, nii nagu tööeluski - kohenemisraskusi, kommunikatsiooniprobleeme, unustamisi, terviseprobleeme. Rühmajuhendaja ja tööhõivespetsialist olid nii tööandjatele kui õppijatele abiks ja toeks kogu praktikaperioodi vältel. Sõltuvalt asukohast külastati praktikaperioodil ettevõtteid ühel või mitmel korral.

Esmakordselt viidi praktika lõppedes läbi ka praktika järgsed kolmepoolsed tagasiside vestlused. Kolmepoolsel vestlusel osaleb õppija, tööandja ja Astangu Keskuse poolne praktikajuhendaja. Vestluste läbiviimine andis väga hea võimaluse olla ühises infoväljas ja analüüsida läbitud praktikat. Ühisel vestlusel saab õppija tagasisidet oma teadmistele ja oskustele ning arendust vajavatele külgedele. Küsimustik koosneb kuuest küsimusest, millele vastavad nii õppija kui tööandja. Samuti küsitakse vestluse lõpus ka õppija üldist rahulolu praktika kohta. Kolmepoolsete tagasiside vestlustega jätkame kindlasti ka järgmise õppeaasta praktikaperioodil.

/Tööhõivespetsialist Kerli Tamme/