Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Uued ametid, uued ametikaardid

17.06.2022

Jobpics ametikaartide prototüübid

Tänapäeva muutuvas maailmas on tööturu seis pidevas muutumises. Seoses sellega on plaanis täiendada ja viia vastavusse Jobpics ametikaardid tänapäeval tööturul pakutavate ametite ja suundadega. Jobpicsi ametikaartide uuendamine toimub koostöös Eesti Töötukassaga ja kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Jobpicsi saavad kasutada inimesed, kellele ei sobi tekstipõhised küsimustikud (nt autismispektri häirega, õpiraskustega, lugemis- ja kirjutamisraskustega inimesed, varasema töökogemuseta, keelebarjääriga jmt probleemidega inimesed).

Selle aasta algusest käivad ettevalmistustööd kaartide uuendamiseks. 16 erinevalt osapooltelt üle Eesti on kogutud tagasisidet Jobpics kaartide kasutamiskogemusest. Tagasiside saamiseks ametikaartide uuendamiseks on kaasatud nii koole (Tondi Põhikool, Iisaku Gümnaasium, Pärnu Kutsehariduskeskus), rehabilitatsiooniasutusi (Corrigo, Tallinna Vaimse Tervise Keskus), erihoolekandeteenuse pakkujaid (Hoolekandeteenused AS Rapla Üksus, Pärnu Oja Üksus; Maarja Küla, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus), tööteenuste pakkujaid (Hea Hoog Merimetsa üksus, Keila üksus, Põltsamaa üksus ja Abistu), kui ka pagulastega tegelevaid asutusi (Varjupaigataotlejate Majutusüksus).

Juuni alguses toimus kohtumine kõigi kaarte kasutanud asutustustega, et anda tagasiside uuendamisideedega. Ühisel kohtumisel mõeldi ja pakuti välja lahendusi, milline võiks näha välja uus Jobpicsi ametikaart. Otsustati, et kaardil peaks olema kolm pilti, lisaks lühike tekst ametikirjeldusest, ametinimetus eesti, inglise ja vene keeles. Varasem Jobpicsi kaardi suurus muutub võrreldes eelmistega natuke suuremaks.

Muudatusi toimub ka ametikaartides, sest tuleb lisada uusi ameteid ning osad ametid muuta või ära võtta. Näiteks varasemalt oli Jobpics ametikaardil kulleri amet, kuid uutel kaartidel tuleb kaks eraldi kaarti: toidukuller ja pakikuller. Varasemalt oli tänavakivide paigaldaja ametikaart, kuid praeguses töömaailmas oleks see amet eraldi liiga spetsiifiline. Selle asemele tuleb uus ametikaart, maastikuehitaja, kes paneb ka tänavakive. Eelnevalt oli 12 erinevat müüja ametikaarti, kuid uutes kaartides tuleb üks müüja ja üks klienditeenindaja ametikaart.

Selleks, et kaardistada muutunud ameteid tööturul, tegi meeskond ära suure töö uurides OSKA raportit, töökuulutustes pakutavaid ametinimetusi ja kaardistades erinevate ametite õppimisvõimalusi veebilehel www.edu.ee.

Jobpics kaartide uuendamine jätkub uute fotode tegemisega ning uute kaartide kujundamisega. Lõpptulemust uutest Jobpics ametikaartidest näeme 2023. aasta oktoobris.

/Rehabilitatsiooniosakonna juhataja Kadri Norit/