Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Kus käisid praktikal IT eriala õppijad?

18.06.2022

Õppija arvutis ülesannet tegemas

2021/2022. õppeaastal oli IT süsteemide nooremspetsialistiks õppivatest noortest praktikale suundumas 19. Praktika on kohustuslik kõigile teise ja kolmanda õppeaasta õpilastele. Ettevalmistus praktikaks algab juba esimesel õppeaastal, kui külastame Tallinna Karjäärikeskust ning IT ettevõtteid. Lisaks räägime karjääritundides enda tugevustest, tööturust ning praktikate korralduslikust poolest.

Praktikaperiood oli sel aastal ametlikult 4. aprill–10. juuni. Siiski algab aktiivne tegutsemine juba varem, mil koostatakse CVd, motivatsioonikirjad, uuritakse erinevaid ettevõtteid ning kandideeritakse aktiivselt. Kõik praktikandid olid väga motiveeritud ja ootasid praktikale minekut elevusega.

Praktikabaase oli väga palju erinevaid – tervelt 17 erinevat baasi. Samuti erines praktikal tehtav töö. Leidus neid, kes pakkusid Swedbankis ja Telias tasustatud praktikal klientidele tehnilist tuge või abistasid Ergo Kindlustuses tasustatud praktika raames tervet IT osakonda. Praktikatel tegeleti muuhulgas veebilehe loomise, arvutite hoolduse ja parandusega, ning õpiti ka keerukamaid programmeerimiskeeli.

Riigiasutustes oldi abiks ja õpiti  Eesti Kaitseväe Küberväejuhatuses, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses (TEHIK) ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses. Praktikandid andsid enda väärtusliku panuse ka erinevates koolides ja noortekeskustes, lisaks linnaosavalitsustes.

Praktikaperioodil olid Astangu Keskuse spetsialistid ning õpetajad toeks nii õppijatele kui ka praktikabaasidele. Keskuse noored olid tublid ning ühiselt lahendati ka tekkinud mured.

Viidi läbi ka praktika tagasiside vestlused, kus osalevad õppija, tööandja, tööhõivespetsialist ning kutseõpetaja. Vestlused on praktikantidele hea võimalus peegeldada enda kogemust ning mõelda, mida järgmisel aastal teisiti teha. Praktika vestlused olid kasulikud ka tööandjale, kes said õppijaid kiita ning nõuandeid jagada. Õppijad jäid praktikakogemusega rahule, mõnel on lootust ka ettevõttesse tööle saada.

/Tööhõivespetsialist-sotsiaaltöötaja Heleri Tumm/