Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Lähedaste soovitusindeks on aastaga tõusnud

17.06.2022

Rõõmus pagar-kondiitri abi õpilane kohvikuleti taga hoiab pöidlaid üles.

Maikuus palusime tagasisidet õppijate lähedastelt. Tagasiside on keskuse jaoks väga oluline, et teaksime, kuidas õppijatel lähedaste vaate läbi õpingutes läheb, missugustele aspektidele rohkem rõhku panna, kuidas lähedasi rohkem kaasata ning õppijatele õppimine Astangul veel paremaks muuta.

Õppetöös läks õppijatel hästi. 90% vastanutest leidis, et nende keskuses õppiva lähedase teadmised ja oskused on 2021/2022. õppeaasta jooksul paranenud. 91% õppijatest on lähedaste hinnangul muutunud igapäevaelus iseseisvamaks ning 89% puhul on suhtlemisoskus paranenud. Õppetöös paneme neile aspektidele ka palju rõhku, mistõttu on hea näha neis valdkondades suurt arengut.

Lähedased tõid välja ka mitmeid huvitavaid ideid, mida võiksime tulevastes lähedaste vestlusringis kajastada. Huvi pakuvad erinevad tööturu teemad (sh praktika), aga ka näiteks see, kuidas saaks lähedane kodus õppijat paremini toetada.

Vastajatel paluti hinnata skaalal 0-10, kus 5 oli skaala keskpunkt, kuivõrd nad soovitaksid teistele Astangu Keskust. Keskmiseks kujunes 9,3 palli, mis on võrreldes eelmise aastaga tõusnud (eelmisel aastal oli see 9,1 palli).

Pikem ja ülevaatlikum kokkuvõte tagasisidest valmib sügiseks.

Aitäh kõigile, kes panustasid!

/Nooremanalüütik Anette Talvik/