Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Astangu Keskuse kaitstud töö klientide mõju-uuring

24.03.2022

Märksõnad inimese ikooni ümber, kuidas kaitstud töö on mõjutanud teenusesaajaid

Astangu Keskuse pikaajalise kaitstud töö teenuse klientide seas läbi viidud mõju-uuringust (.pdf) selgus, et teenusel olemine aitab kaasa sotsiaalsusele, hoiab ja parandab tervist, motiveerib kodust välja tulema ning annab inimese igapäevale sisu.

Kaitstud töö teenust pakub Eestis hetkel 26 asutust, kellest 20 on lisaks erihoolekandeteenuse osutajad. Kõikidest teenuse saajatest ¾ saavad lisaks ühte või mitut erihoolekandeteenust. Erinevalt Astangu Keskusest on kaitstud töö teenuse pakkujad ja saajad seotud peamiselt erihoolekandeteenusega. „Kuna 56% meie kaitstud töö klientidest elavad perega ja ei saa erihoolekandeteenuseid, siis antud uuringuga soovisimegi välja selgitada teenuse mõju nendele klientidele“, selgitab Astangu Keskuse kaitstud töö talituse juht Margus Koolme. „Uuringu tulemusel saame öelda, et tegelikkuses on vajadus teenuse järele suur ka nende hulgas“.

Mõju-uuringu küsimustik jagunes seitsmesse valdkonda: mõju tervisele, mõju toimetulekule, mõju sotsiaalsusele, mõju oskustele, mõju lähedastele, mõju sellele, kui teenus lõppeks ning teenuse tähtsus klientidele. Küsimustikule vastas 89% keskuses teenusel olevatest klientidest. Küsitluse läbiviimise hetkel oli teenusel 27 klienti, kellest vastas 24.

Mõju toimetulekule

Teenuse tulemusel on toimetulek paranenud 67% jaoks, 13% jaoks ei ole muutunud ning 21% jaoks ei ole raha oluline. Sissetulek on mitmes mõttes tähtis: igapäevaste vajaduste katteks (toit, ravimid, teenused); iseseisvuse suurendamiseks; hobide/huvide katteks.

Mõju sotsiaalsusele

Teenusel olemine aitab parandada inimese sotsiaalseid oskusi. 87% jaoks on sotsiaalsus tõusnud/paranenud ja 13% jaoks on püsinud sama. Suhtlemisel ollakse julgemad, enesekindlamad ning leitud on uusi sõpru.

 • „See on ainuke koht kus ma väljaspool kodu suhtlen“
 • „Võtan rohkem osa elust“
 • „Räägin teiste inimestega rohkem, võrreldes varasemaga. Suheldes ei ole enam nii palju pinget mu sees“

Mõju oskustele

Teenuse käigus on klient omandanud uusi töövõtteid ja oskuseid ning kasvanud on iseseisvus ja suutlikkus kauem töötada. 92% hinnangul on oskused paranenud, 8% ei näe oskustes muutus.

 • „Olen õppinud oma kätega tööd tegema“
 • „Olen positiivsem“
 • „Olen tasakaalukam“
 • „Jõuan ka teisi aidata“

Mõju lähedastele

Vastasid need, kes elavad perega või lähedastega. 76% töötajate lähedased ei pea tööpäeviti muretsema  ja 41% saavad ise tööl käia.

 • „Saan tööl lõunat, naine ei pea vaeva nägema“
 • „Kogu pere on rahul, et saan ka tööd teha“
 • „Lähedased on rahul, et mul on olemas mingigi tegevus“
 • „Nad ei muretse“

Kui teenus lõppeks

Teenuse lõppemisel 18 juhul näevad kliendid, et peaksid koduseks jääma, 9 juhul halveneks toimetulek ja 6 juhul näevad kliendid, et halveneks tervis ning 5 juhul peaks keegi lähedastest jääma koju (negatiivne mõju). Uut tööd hakkaks otsima 5 klienti (positiivne potentsiaalne mõju).

 • „Mis teha, eks siis söön vähem, aga maksud pean kuidagi ikka ära maksma“
 • „Kindlasti halveneks, siis foobiad suuremad, oleks üksildane ja ei käiks väljas“

Teenuse tähtsus klientidele

 • „Olemaks abiks harjutada koormustaluvust, iseseisvust ja võimeline elust rohkem osa võtta
 • „Olen tegevuses, hoiab mõtteid haigusest eemale. Raske on, aga kasu on suurem
 • „Mulle natuke meeldib siin töötada. Siis ma ei pea kodus niisama olema
 • „Käin Astangul, sest mul on sõbrad siin ja saan ka osa võtta huviringidest, kodus on nii igav“
 • „Käin siin raha pärast
 • „Et kodust välja saada, raha on ka oluline, sest siis ma saan endale rohkem lubada“
 • „Käin ikka inimestega suhtlemas, saan kodust välja tulla, teenin raha
 • „Saan tööd teha, vaimsele tervisele mõjub hästi
 • „Siis olen iseseisvam“
 • „Suhtlemine ja füüsilise vormi hoidmine. Oma lähedastega perekonnas elamine, kui oleksin ainult kodus muutuks see lähedastele väga koormavaks füüsiliselt ja vaimselt“
 • „Rahaline toimetulek parem. Sotsiaalsed suhted paranenud
 • Tänu sellele tulen üldse toast välja. Sotsiaalne suhtlus, mis muidu puuduks ja kogukonnale panuse andmine“
 • Saan olla inimeste hulgas
 • Väikses kollektiivis töö juhendajaga sobib. Avatud tööturul hakkama ei saaks“

Tutvu 2020. aastal läbi viidud üleriigilise pikaajalise kaitstud töö teenuse mõju-uuringuga (.pdf).