Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Ettevõtete külastused kriisi olukorras

02.02.2022

Tööhõivespetsialist tutvustab pildipõhise karjäärinõustamise vahendi abil õppijale erinevaid ameteid

Karjääritundide raames käivad Astangu Keskuse õppijad külastamas erinevaid ettevõtteid.

Kohanemiskursused käivad tutvumas erinevate ettevõtetega peamiselt selleks, et näha reaalset töökeskkonda ning teha enda jaoks sobiv erialavalik. Töö- ja kutseõppekursused tutvuvad peamiselt erialaste ettevõtetega selleks, et näha reaalset töökeskkonda, tutvuda tööturul pakutavate töökohtade ja tööandja ootustega ning teha enda jaoks sobiv praktikavalik ja tulevikus töökohavalik.

Viimastel aastatel on Astangu Keskuse tööhõivespetsialistidel keerulisem leida ettevõtteid, mida koroona ajastul külastada saab.

Peamisteks takistusteks on suurenenud nõudmised ettevõtete siseselt või töö ümberkorraldus. Eelkõige puudutab see toiduainetööstust ning IT-sektorit, aga ka teisi suuremaid tööstuseid, kus pandeemia teke võib ohustada töö seiskamist. Sageli oodatakse meie õppijatelt lisaks maski kandmisele ja käte desinfitseerimisele ka koroonapassi olemasolu või läbipõdemise tõendit (viimased kaks on muutumas ka väga oluliseks praktikale suundumise eelduseks). Mõnevõrra lihtsam on ettevõtetes, mis peamiselt töötavad välitingimustes.

Seetõttu on tööhõivespetsialistid proovinud leida uusi lahendusi. Näiteks rohkem käiakse vaatamas ettevõtteid ühe õppijaga või väikese grupiga, et teha sobiv praktikavalik. Uute lahendustena on tekkinud eriti IT firmade poolt positiivne lahendus – külastust on võimalik korraldada ka veebi teel või eriala spetsialist tutvustab oma tööd kasutades erinevaid suhtluskanaleid.

Uue lahendusena on võetud eesmärgiks filmida meie koostööpartnereid, kus meie õppijad käivad praktikal või vilistlased töötavad. Esimene selle projekti film valmis karjääripäeva raames ning see võeti meie praeguste õppijate poolt hästi vastu. Õppijate sõnul andis video ülevaate nii ettevõttest kui sealsest tööst ning oli inspireeriv just seetõttu, et vilistlased ise rääkisid oma edulugu.

Oleme tänulikud, et meil on nii palju koostööpartnereid, kes on aidanud meil leida uusi võimalusi ja lahendusi. Tänu sellele saavad ka praeguse õppijad näha erinevaid ettevõtteid, mis on abiks tööeluks sobivate valikute langetamisel.