Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Kutserehabilitatsiooni teenuse disain

Disainmõtlemine - skeem

Astangu Keskus alustas 2021.aasta algusest uue arendusprojekti elluviimisega.

Projekti eesmärgiks on luua erivajadustega inimeste vajadustest lähtuvalt sobilik teenus tööoskuste õppimiseks üle Eesti kutseõppeasutuste jaoks. Kutserehabilitatsiooni teenuse arendamisel põhinetakse teenuse disaini metoodikal.

Projekti periood on jaanuar 2021 – august 2023. Projekti I aastal kaardistatakse analüüsi käigus kutseõppes õppida soovivate erivajadusega inimeste toe vajadused ning ka kutseõppeasutuste kitsaskohad õppijate toetamisel. Tulenevalt analüüsist ning disainitud teenusest koostatakse ettepanekud kutserehabilitatsiooni teenuse loomiseks ning osutamiseks kutseõppeasutustes üle Eesti (tegevuse II aasta alguses). 

Sellele järgnevalt toimub teenuse piloteerimine, mille raames katsetatakse disainitud teenust piloodiga ühinenud kutseõppeasutustes (tegevuse II ja III aastal). Piloteerimisperioodi käigus pakutakse kutsekoolidele tugispetsialistide alast abi/tuge ning tekkiva kogemuse pinnalt valideeritakse ja vajadusel täiendatakse disainitud kutserehabilitatsiooni teenuse mudelit.

Antud mudel on aluseks kutserehabilitatsiooni teenuse pakkumiseks kutseõppeasutustes üle Eesti.

Üheks osaks tegevuse elluviimisel on ka oluliste osapooltega (Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet, Töötukassa jt) koostöö ja läbirääkimised, et kutserehabilitatsiooni teenust oleks võimalik kutseõppeasutustes pakkuma hakata.

Projekt viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ vahenditest.

Teenuse disaini teenust pakub riigihanke võitnud  rahvusvaheline teenusedisaini ja brändingu ettevõte Brand Manual, mis tegutseb Tallinnas ja Maastrichtis.

Brand Manualil on oma muude arvukate tööde hulgas varasem kogemus ka sotsiaalteenuste valdkonnast. Nimelt on nad aidanud välja arendada teenusmudelit erivajadusega inimestele nende kogukonda kaasamiseks AS Hoolekandeteenused tarbeks. 

Valminud raportid ja analüüsid
  1. Ülevaade HEV õppijate olukorrast kutseõppes (.pdf)
  2. Kasutajasõbraliku kutserehabilitatsiooni teenuse kirjeldus - raport (.pdf)
  3. Kasutajasõbraliku kutserehabilitatsiooni teenuse kirjeldus - protsessiskeem (.pdf)
Uudised ja meediakajastused

4.2023 ajalehe KesKus pealugu

4.11.2022 intervjuu ETV+ saates Кофе+

13.08.2022 Arvamusfestivali arutelu "Eilne kutseõpe homse kujundajana"

11.04.2022 Valminud on kutserehabilitatsiooni teenuse disaini kirjeldus

25.2.2022 Kutsekoolid peavad hakkama saama ebapiisava ettevalmistusega HEV-õpilastega (Õpetajate Leht)

22.2.2022 HEV õppija kutseõppes. Kutserehabilitatsiooni teenuse disaini tutvustusüritus, mis on järelvaadatav.

22.2.2022 Kutserehabilitatsiooni teenuse disaini projekt. Mis see on? Mis on seni tehtud? Mis on tulemas? Animatsioon.

7.02.2022 Viime Astangu Keskuse teenuse kutseõppeasutustesse

30.11.2021 Valminud on ülevaade HEV õppijate olukorrast kutseõppes


Üritused

12.-13.08.2022 Arvamusfestival

12.4.2022 Põhjalik vastuvõtuprotsess kui võtmetegur edukaks kutseõppeks. Kutsekoolide tugispetsialistide võrgustikukohtumine

22.10.2021 Kutseõppeasutuste tugispetsialistide võrgustikuseminar „Muukeelne õppija kutsekoolis“


Mis on teenuse disain?

Disainmõtlemise skeem

Teenuste disain on oma sisult tööriistade kogum, mis võimaldab luua teenuseid kasutajakeskselt. Mismoodi pakkuda oma toote või teenusega klientidele suurimat väärtust, arvestades sealjuures võimalike piirangutega ning olles organisatsiooni jaoks kasumlik. Disaini metoodika sobib erinevate komplekssete organisatsiooni probleemidega tegelemiseks. Tulemuseks on mõjus, lihtne ja ratsionaalne lahendus.

Teenuste disain on metoodika nagu näiteks on seda ka projektijuhtimine. Lihtsalt sõnastades on teenuste disain uute teenuste loomise või olemasolevate teenuste arendamise protsess, mis kasutab tootedisainis rakendatavat metoodikat (teatud modifikatsioonidega) ning disainmõtlemist (design thinking). Päris üheselt tootedisaini meetodeid üle võtta ei saa, sest teenused erinevad toodetest selle poolest, et nende osutamine ja tarbimine eeldab tihti kasutaja-teenusepakkuja kontakti, teenused on immateriaalsed jne. Seega just need aspektid, mis puudutavad klienditeenindajate tööd (sh nn tagaliinitöötajaid ja -protsesse) tuleb eriti hästi läbi mõelda ja planeerida ning klienditeenindus on n-ö jäämäe veepealne osa.

Teenuste disain tegeleb teenuste funktsionaalsuse ja pakkumisprotsessi analüüsiga kliendi vaatekohast ning püüdleb selle poole, et teenuste pakkumisel kasutaja/kliendi ja teenusepakkuja kokkupuude – e-teenuste puhul kasutajaliides (interface) – oleks kliendile väärtuslik, kasulik, kasutajasõbralik ja ihaldusväärne ning teenusepakkuja jaoks efektiivne ja konkurentidest eristuv.

Keiu Talve

kutserehabilitatsiooni teenuse disaini projekti projektijuht

Keiu