Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Ootame õppima omandatud peaajukahjustusega inimesi

22.02.2021

Juhendaja näitab kahele õppijale paberist ajuosade mudeli peal, kus nende ajukahjustus asub ja kuidas see mõjutab keha funktsioneerimist.

Algas vastuvõtt Tahan Tööle kursusele, mis aitab omandatud peaajukahjustusega inimesed tagasi tööturule või olla muul moel aktiivne.

Septembrist mai lõpuni kestva kursuse jooksul aidatakse osalejal kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga. Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu toetatakse eneseteadvuse tõusu, aidates teadvustada toimetulekupiiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile. Kursuse alguses koostatakse igale osalejale individuaalne tegevuskava ning moodustatakse meeskond, kes temaga tööle hakkab - tegevusterapeut, füsioterapeut, logopeed, loovterapeut ja psühholoog. Sotsiaaltöötajalt saab abi igapäevaküsimustes ning koos tööhõivespetsialistidega planeeritakse tööle saamise võimalusi.

Osaleda saavad tööealised inimesed, kes on viimase 10 aasta jooksul omandatud ajukahjustuse (trauma, insult, ajuhüpoksia, ajukasvaja jne) tõttu sunnitud jääma koju. Kodus on ta tegevuseta ja üksi ning ka lähedased muretsevad igapäevaselt, kuidas ta seal üksi hakkama saab. Siin on suureks abiks ja toeks Tahan Tööle kursus – osalemine erinevates teraapiates ja tundides aitavad tal paremini kohaneda oma olukorraga ning teadvustada toimetulekupiire.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on kursust läbi viinud erineval kujul üle 15 aasta ning selle aja jooksul on avatud tööturule jõudnud või on muul moel aktiivsed 65% osalejatest. Nii kursusel osalejad kui nende lähedastelt on tulnud tagasiside, et kursusel teevad nad asju, millele nad varem ei mõelnud või kiire elutempot tõttu polnud aega tegeleda. Kursusel aga on turvalises ja rahulikus keskkonnas võimalik joonistada, maalida, teha keraamikat, puidutööd, loovliikumist jne.

Sihtrühm:  viimase 10 aasta jooksul omandatud peaajukahjustuse (nt trauma, insult, ajukasvaja jne) tõttu tööturult eemale jäänud inimesed.

Tegevused, mida kursuse jooksul tehakse:

  • erinevad rühmategevused - kõikide rühmategevuste sisu on omavahel tihedalt seotud ja toetab terviklikult kliendi tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamist;
  • individuaalsed rehabilitatsiooniteenused vastavalt kursusel osaleja individuaalse tegevuskava eesmärkidest ja hindamise käigus selgunud vajadusest;
  • praktilised tegevused – puidutöö, pagaritöö ja vabatahtlik töö;
  • huvitegevused Astangu keskuses või Tallinna linnas;
  • praktika 6 nädalat.

Peamised kursusel käsitletavad teemad:

  • kohanemine, elukvaliteedi erinevate aspektide määratlemine ja isiklike eesmärkide seadmine, terviseprobleem;
  • suhted ja suhtlemine erinevates olukordades, tööalased suhted;
  • enda tugevuste ja nõrkuste hindamine, arendamist vajavate oskuste väljaselgitamine ja käitumismustrite korrigeerimine, osalemine tasustamata töös;
  • tööpraktika, siirdumine avatud tööturule või tööturuteenusele.

Kursusel on kohti kokku 6-8 inimesele ning osalemine on tasuta. Vastuvõtt kursusele toimub kuni 1. juulini, seejärel tulevad vestlused ja kursus ise algab septembris. Kaugemalt tulijatel võimalus elada õpilaskodus (maksumus 50 eurot/kuus). Lisainfot kursusel osalemise kohta saab telefonil 501 5556 või e-posti teel katrin.tomberg@astangu.ee.

 

Kursus omandatud peaajukahjustusega inimestele