Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Jõustamine läbi tööhõive

Aastatel 2014-2016 osales Astangu Keskus rahvusvahelises koostööprojektis "Jõustamine läbi tööhõive" (Empowerment by Employment) koos asutustega Soomest, Leedust ja Fääri saartelt. Projekti eesmärk oli üksteiselt õppida ja üle võtta häid praktikaid ning see eesmärk ka täitus.

Loe kokkuvõtet projekti kohta SIIN.

Projekti rahastati läbi Nordplus täiskasvanuhariduse programmi.

Nordplus Adult RGB EN