Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Töös projektid

Uute metoodikate välja töötamise ja kasutusele võtmise eesmärgil osaleme erineva sisuga projektides. Hoolimata erinevast sisust on neil kõigil ühine nimetaja - luua paremad võimalused, oskused ja teadmised erivajadusega inimeste elukvaliteedi tõstmiseks ja osalemiseks ühiskonnas.

 
WORK@BLE

Elame ajal, mil meie ellu on tulnud erinevaid virtuaalseid lahendusi ning oleme muutunud neist ühel või teisel viisil sõltuvaks. Kasutame virtuaalseid teid omavahelisel suhtlemisel, koolitustel ja igapäevatöös. Meie keskel elab kahjuks hulk inimesi, kelleni kaasaegsed digitaalsed lahendused ei jõua või neil on takistusi, et osaleda veebipõhistel koolitustel või tööks ettevalmistumisel. Seetõttu on tekkinud eriti puuetega ja erivajadustega inimeste jaoks n-ö digitaalne lõhe.

WORK@BLE projekt on ellu kutsutud selleks, et neid takistusi vähendada ja puudusi lahendada. Projekti käigus luuakse põgenemistoa tüüpi videomäng, mille kaudu saavad spetsialistid hinnata ja arendada erivajadustega ja puuetega inimeste tööalaseid oskusi. Läbi loodava mängu saab vähendada ka digitaalset lõhet.

Projekti kestus: märts 2021- veebruar 2023

Projekti eesmärgid on:

 • erivajadusega ja puuetega inimestele ligipääsetavuse parandamine veebipõhistele teenustele;
 • spetsialistide digipädevuste tõstmine;
 • tööhõiveteemalise digitaalse tööriista väljatöötamine.

Sihtrühmad on:

 • tööhõivespetsialistid ja kutsehariduses erivajadustega inimestega töötavad spetsialistid;
 • kõik vaimse tervise probleemidega, kognitiivsete häirete ja erivajadusega inimesed.

Projektis osalevad:

 • INTRAS Foundation (Hispaania) - projekti koordinaator
 • Social IT (Itaalia)
 • Dafür gem. GmbH (Austria)
 • The Theotokos Foundation (Kreeka)
 • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (Eesti)
 • lyk-z & drote (Norra)

Projekti koduleht: https://www.workable-project.eu/

Projekti uudiskiri (.pdf), jaanuar 2023

Projekti uudiskiri (.pdf), juuni 2022

Projekti uudiskiri (.pdf), juuni 2021

Projekti uudiskiri (.pdf), detsember 2021

Work@ble logo

 

Sepie Work@ble logo

 

Erasmus logo

 

SENSationalSTEM

SENSationalSTEM ehk piiriüleste õpilasfirmade arendamine fookusega erivajadusega õppija võimekusel teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas.

Tänapäeval rõhutavad ettevõtjad vajadust lähtuda äri üles ehitamisel teadusest, tehnoloogiast, inseneriteadusest ja matemaatikast:  n-ö STEM-aladest. Statistika näitab, et nendel aladel õppimise valib vaid väike arv õpilasi, kelle hulgas on vähe hariduslike erivajadustega õpilasi.

Läti, Eesti ja Soome on alustanud INTEREG projekti SENSationalSTEM raames koostööd, et töötada välja STEM ettevõtluse erivajadustega õpilaste koolitusprogramm, tõstes nende konkurentsivõimet.

Projekti eesmärgiks on aidata andekatel erivajadustega noortel leida oma koht ühiskonnas, alustada ettevõtlusega ning koostöös partnerriikide noortega leida oma võimetele vastav ning oskusi toetav tegevus.

Peamised tegevustena leitakse osalevatest riikidest erivajadusega õppijad, kes soovivad ning on võimelised arendama välja oskusi tehnoloogia (nt IT), matemaatika, inseneriteaduse jne valdkonnas (STEM õpe) eesmärgiga asutada piiriülesed õpilasfirmad ning asuda teenust  või toodet pakkuma. Kokku on planeeritud projektis osalema kolme riigi peale 80 noort. Tekiks 5 õpilasfirmat ning viiakse läbi ka 7 ettevõtlus-simulatsiooni (katsetatakse, kuidas oleks mõne spetsiifilise toote või teenuse osutamine võimalik). Projektiga liituvad noored erivajadusega õppijad – olles liitudes mitte vanemad kui 18 aastat.

Õpetatakse välja 20 õpetajat, kes oskaks erivajadusega õppijale anda edukalt tehnilisi aineid. Leitakse 20 mentorit, kes aitavad koostada äriplaane, leida turge, arendada ettevõtet, seda registreerida, arendada ning tugevdada tegevusvaldkonda.

Projekti partnerid:

 • SUSTENTO Läti puuetega inimeste katusorganisatsioon (Läti)
 • Haaga-Helia rakenduskõrgkool Helsingis (Soome)
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda (Eesti)
 • SA Eesti Agrenska Fond (lisapartner Eesti)

EPIKoda on EU Interreg Central Baltic programmi projekti SENsationalSTEM juhtpartner.

Projektis osalevad õppeasutused: 

Eesti: Viljandi Kutsehariduskekus, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, Narva Paju Kool, Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Kunstikool

Soome: Perho Liiketalousopisto, Keuda, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kiipula Ammattikoulu, Ekami Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Läti: SIVA, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Talsu Riigigümnaasium, Riia 66 Keskkool

Projekti rahastab: Euroopa Liidu Interreg Kesk-Läänemere programm Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti kestvus: aprill 2020 – september 2022

Rohkem infot: https://www.sensationalstem.eu/

SENSationalSTEM logo

 

Interreg logo

 

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logo

 

Digitaalne kutse

Projekti "Digitaalne kutse" eesmärk on tutvustada erinevaid digitaliseerimise lahendusi, mida kasutavad sotsiaaltöö valdkonnas kutseharidusele ja - koolitustele keskendunud asutused. Projektis osalevad 10 asutust kaheksast Euroopa riigist, et jagada ja tutvustada üksteisele parimaid ning toimivamaid digitaalseid lahendusi. Kõik kohtumised ja töötoad on üles ehitatud sarnaselt, tutvustatakse asutustes kasutatavaid digitaalseid lahendusi ja projekti lõpus viiakse ühiselt läbi SWOT- analüüs (tugevused-nõrkused-ohud-võimalused).

Projekti kestus: september 2019 - august 2022

Kohtumiste teemad:

•    Digitaalne suhtlus (messenger, videovestlus jne)
•    Riistvara ja eeskirjad 
•    Õppeplatvormid, veebiplatvormid, veebipõhine õpe
•    Mängud, rakendused, rakenduseeskirjad 
•    Tervishoid ja infohaldamine 
•    Järeldused, tulemused, visioon, kokkuvõte ja edasised tegevused projektist tulenevate võimaluste elluviimiseks 

Projektis osalevad:

 1. Josefsheim Bigge - Olsberg, Saksamaa
 2. BBW Neckargemuend – Heidelberg, Saksamaa
 3. Academy for Age Research - Viin, Austria
 4. Fundacion Intras - Valladolid, Hispaania
 5. Fudacao Afid - Lissabon, Portugal
 6. FNADEPA - Pariis, Prantsusmaa
 7. University of Rehabilitation – Lubljana, Sloveenia
 8. Diakonie Helsinki - Helsinki, Soome
 9. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus - Tallinn, Eesti
 10. Mariaberg - Mariaberg, Saksamaa
Erasmus Logo I 01

Kui soovid rohkem infot projektide kohta, võta julgelt ühendust!