Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Kutseõppeasutuste võrgustik

Kutseõppeasutuste võrgustik keskendub kahele teemale:

  • kuidas vähendada hariduslike erivajadustega inimeste väljalangemist kutseõppest?
  • kuidas parandada hariduslike erivajadustega inimeste tööle rakendumist või edasiõppimist pärast kutseõppeasutuse lõpetamist? 

Võrgustik on hea platvorm info ja parimate praktikate koondamiseks ja jagamiseks. Kohtumisel osalevad liikmed kuulevad teiste koolide tugevustest ja eripäradest, aga ka headest ja õnnestunud praktikatest, mida üle võtta ja kohandada enda jaoks sobivaks.

Võrgustikus osalevad kutsekoolid, kus õpib keskmisest rohkem hariduslike erivajadustega õppijaid. Igale kohtumistele on kutsutud lisaks kutseõppeasutustele ka Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Innove ja Töötukassa esindajad.


Kohtumiste sagedus ja teemad

Võrgustikukohtumised toimuvad 3-4 korda aastas. Seni on toimunud kolm kohtumist:

2018 – väljalangevuse põhjuste kaardistamine

2019 kevad - õppest väljalangevuse ennetamine koostöös erinevate asutustega

2019 sügis - kohaliku omavalitsuse teenused

Järgmiste kohtumiste teemad - teenused, mis toetavad õppijat õppetöös, kooli lõpetamisel ja tööle asumisel; Töötukassa pakutavad teenused (sh hulgas karjäärinõustamised) ja rehabilitatsiooniteenuste võimalused.


Võrgustikutöös osalemiseks ja arutatud teemade kohta lisainfo saamiseks võta julgelt ühendust!

Veronika Kaska

direktori asetäitja

687 7233

veronika.kaska@astangu.ee

Veronika Kaska