Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Kaitstud töö

Kaitstud töö teenusel osaleja teeb tööd juhendaja pilgu alla

Pikaajalise kaitstud töö teenus on inimestele, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei saa töötada tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Teenuse eesmärgiks on pakkuda neile inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas.

Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja nõustamine. Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades sobivas keskkonnas teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul.

Töötoad on avatud E-N 9.00 – 15.00, töö toimub graafiku alusel I etapis minimaalselt 10 päeval kuus 2 tundi päevas ja II etapis 40 tundi kuus.


Astangul on avatud 3 töötuba:

Puutöötuba – valmistame lihtsamaid puidust esemeid nagu pannilabidad, lõikelauad, karbid, lastetoamööbel. Vastavalt oskustele alustavad inimesel lihvimisest ja viimistlemisest ning võimalusel lisandub koostamine ja masintöö.

Lihttöötuba – teeme erinevaid voltimis, pakendamis- ja kleepimistöid – vastavalt oskustele kas tehakse vaid ühte tegevust või kogu töö otsast lõpuni.

Käsitöötuba – teeme tikkimist, viltimist, õmblemist ja muid käsitöid – vastavalt oskustele alustatakse viltimisest ja tikkimisest, oskuste kasvades võimalik liikuda tööle ka masinatele.  


Pikaajalise Kaitstud Töö on Sotsiaalkindlustusameti teenus, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Astangu keskus osutab teenust koostöös MTÜ Tugiliisuga allhanke korras 2019-2020 aastal teenust 28-le inimesele.

Vabade kohtade olemasolul võtame teenusele sobivaid inimesi vastu aastaringselt.

Teenusele tulemise soovi korral võta julgelt ühendust!

Maria Kadakas

lihttöö juhendaja

Maria Kadakas