Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

HAMET metoodika

Hindamismetoodika HAMET on tööealiste erivajadustega inimeste võimete, kutsesobivuse ja töökäitumise eelhindamiseks kasutatav testide kogumik. See on standardiseeritud test, mis koosneb erinevate ülesannete soorituse ning erivajadusega inimese töökäitumise hindamisest. Testimise tulemusena anname hinnangu, millises vormis ja milliseid tööülesandeid on inimene võimeline täitma ning kuidas on võimalik tema töövõimet arendada.

Täpsem info HAMET metoodikast (.pdf).


Maksumus

HAMET metoodika

Hamet hindamine on tasuline, ühe testi hind 150.- EUR.

Hind sisaldab:

  • testi läbiviimist 2-3 päeval;
  • testmaterjale;
  • kirjalikku kokkuvõtet oskustest;
  • konsultatsiooni.

Kui tekkis huvi, küsi julgelt lisa või telli koolitus!

Margus Koolme

talituse/õppesuuna juht

Margus Koolme