Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Print page

Ajukahjustusega inimeste tugigrupp ehk AKI

Tugigrupp on mõeldud ajukahjustusega inimestele, kes vajavad suhtlemisvõimalust ja tuge igapäevaelu probleemidega toimetulekuks. Tugigrupis saab suhelda inimestega, kellel on sarnased kogemused ja seeläbi teiste kogemustest õppida. Tugigruppi juhendavad kaks spetsialisti (nt psühholoog, füsioterapeut vm). Õhkkond on vaba, samas turvaline ja rahulik. Tugigrupis saab osaleda kuni 10 inimest. 


Tegevused

Tugigrupis jagame oma mõtteid ja kogemusi igapäevaelust, kuulame teiste kogemusi ja saame ka uut vajalikku infot:

  • aitame mõista, kuidas ajukahjustus elu ja toimetulekut muuda;

  • räägime, kuidas toime tulla mälu- ja keskendumisraskustega, väsimuse ja meeleolumuutustega; seame eesmärke ja planeerime tegevusi eesmärkide elluviimiseks; harjutame suhtlemist; toetame eneseväljendamist kõneprobleemide korral; mängime suhtlemis- ja mõtlemismänge; õpime üksteise kogemusest ja toetame üksteist.

  • pärast tutvumist koostab tugigrupp ühiselt oma rühma reeglid. Koos arutatakse, missuguseid teemasid grupis osalejad kindlasti tahaksid käsitleda.


Aeg ja koht

Tugigrupp toimub nii Tallinnas kui Tartus.

Tallinnas tegutsev tugigrupp käib koos Astangu keskuses. Tartus tegutsev tugigrupp kohtub Tartu Puuetega Inimeste Koja ruumides.

Tugigrupi kohtumised toimuvad oktoobrist juunini. Täpsed ajad selguvad septembris. Varem tugigrupis osalenutele saadetakse kutse osalema meili või telefoni teel.

Huvi korral võta julgelt ühendust!

Tallinna AKI tugigrupp

Liina Toompuu

füsioterapeut/rühmajuhendaja

Liina Toompuu

Tartu AKI tugigrupp

Katrin Tomberg-Tohter

eripedagoog/loovterapeut/rühmajuhendaja

Katrin Tomberg-Tohter