Print page

Õpiränne

Erasmus+ programmi raames on meie töötajatel ja kutseõppe eriala õppijatel võimalus käia õpirändel Euroopa partnerasutuses. Õpiränne on suurepärane võimalus proovile panna oma oskused ja teadmised ning õppida tundma erinevate maade eluolu ja saada uusi kogemusi. 

2019. ja 2020. aastal osaleb Astangu Keskusest õpirännetel kokku 24 õppijat ja 8 töötajat. 


Õppijate õpiränne

Suure õppelaua taga rullivad kolm praktikanti ja õpetaja väikest taignatüki käte vahel. Valmis vormitud väikesed kringlikujulised küpsised on pandud laua keskel olevale küpsetusplaadile.

Projekti raames saavad erialast õpirännet sooritada meie kutseõppe eriala õppijad. Õpiränne aitab kaasa õppijate isiklikule arengule ja edukale tööellu jõudmisele. Keeleliselt ja kultuuriliselt võõras keskkonnas elamine toetab õppija erialast ja sotsiaalsete oskuste arendamist. 

2019. aastal käis õpirändel 12 kutseõppes õppijat:

  • Saksamaal Mariabergi keskuses sooritasid praktika 10 õppijat - abikokad, tislerid ja IT süsteemide nooremespetsialistid.
  • Soomes Kiipula Ametikoolis sooritasid praktika 2 IT süsteemide nooremspetsialisti erialal õppijat.

Õppijatega olid kahenädalase praktikal kaasas Astangu Keskuse töötajad. Seeläbi on õppijatele kogu praktika vältel tagatud vajalik toetus ja abi.


Töötajate õpiränne

Töötajatel on tutvuvad õpirände käigus uute praktiliste metoodikate ja lähenemisviisidega. Rahvusvaheline kogemus annab töötajale teadmised ja kogemused, mis on abiks valdkonna arendustegevuses kaasa rääkimiseks kui ka õppija toetamiseks õppetegevuses ja tööellu suundumisel. 

2019. aastal toimunud töötajate õpiränne viis 4 Astangu Keskuse töötajat Saksamaale Mariabergi keskusesse, et tutvuda sealsete töömetoodikatega ning leida uusi meetodeid, mida kasutada Astangu Keskuses.


Vaata õpirände blogi

Meie töötajate ja õppijate õpirännetest saab lähemalt lugeda blogist "Astangu projektid". 


Rahastus

2019-2020 Astangu Keskuse töötajatele ja õppijatele suunatud õpiränne toimub Erasmus+ projekti „Kompetentside ja tööoskuste tõstmine läbi Euroopa õpirände“ raames. Õpirännet rahastatakse Erasmus+ programmi vahenditest.