Hea lugeja!

  • Hetkel olulised teated leiad rubriigist Aktuaalne.
  • Rubriik Praktika kirjeldab Astangu klientidele pakutava järjepideva tööhõivealase toe värskeimaid vilju - 2014. aastal keskuse lõpetanute töölerakendumise statistikat. Veel kirjutame Astangul sel aastal käivitunud tugigruppidest
  • Kogemuse rubriik toob Sinuni loo Astangu töötajate seiklusrohkest ja võidukast kogemusest rahvusvahelisel nutikate rakenduste loomise üritusel Garage48 Enable Tallinn. Samuti jagame hiljuti Inglismaal kogutud teadmisi sellest, mis motiveerib ja jõustab inimest. 
  • Rubriigis Kas tead? anname teada kahest põnevast õppetööga seonduvast uuendusest - Astangule on lisandumas uus eriala ning meie õpetajad on valmis nii seda kui muid Astangu kursusi tutvustama koolides üle Eesti.
  • Lisaks veel palju põnevat!

Toredat lugemist ja meeldivat pühadeootust!

 


Aktuaalne

17. detsembril toimub Astangul erivajadusega inimeste käsitöö jõulumüük

Kolmapäeval, 17. detsembril kell 12.30–15.00 on oma käega ja hingega tehtud toodete austajad oodatud erivajadusega inimeste käsitöömüügile Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn).

Astangu allkirjastas mitmekesisuse kokkuleppe

Astangu on üks 21st Eesti ettevõttest ja avaliku sektori organisatsioonist, kes 9. detsembril 2014 liitusid Eesti mitmekesisuse kokkuleppega, et edendada oma organisatsioonis mitmekesisust ja võrdset kohtlemist. Varasemal...

 


Praktika

Tugigrupid Astangu keskuses

Astangu keskuses tegutsevad tugigrupid ajukahjustusega ja psüühikahäiretega inimeste toetamiseks.

Astangu tööõppekursuste ja kutseõppe erialade 2014. aasta lõpetajad on tööturul edukad

2014. aasta novembris viisime läbi telefoniküsitluse Astangu keskuse 2014. aasta lõpetanute hulgas, saamaks ülevaadet lõpetajate edasisest käekäigust elus ning hõivatusmäärast tööturul.

Astangu edukad algatused levivad Learnabil-ITi projekti toel Euroopa riikidesse

Astangu osales 2014. aasta jaanuarist kuni detsembrini kestnud projektis Learnabil-IT.


Kogemus

Kogemus: Astangu töötajate võit loomemaratonil Garage48

28.-30. novembril osalesid Astangu töötajad Mari Rull, Minna Sild, Tiina Kalevik ja Toomas Urbanik innovatiivsel loomemaratonil Garage48, kus 48 tunni jooksul sünnib ideest tehnilise lahenduse prototüüp. Ãœrituse fookuseks oli...

Astangu on projekti raames fookusesse võtnud põhjamaade parimad praktikad

2013. aasta kevadel käivitati Nordplus Adult projekt "Mõjutamine läbi tõõhõive" (Empowerment by employment), mille peamiseks ideeks on kogemustest õppimise kaudu aidata kaasa erivajadusega inimeste tõõhõive parandamisele...

Õppija motiveerimine ja jõustamine Inglismaa kogemus

Aga kuidas aidata? Mis siis on see, mis motiveeriks ja jõustaks, seda käisime koos psühholoog Birgit Veskioja, õpetaja ja rühmajuhendaja Sandra Praatsi ja toitlustussuuna juhi ning kutseõpetaja Tea Vallimäega Inglismaal Astangu...


Kas tead?

2015. aasta septembrist saab Astangul õppida bürootöötajaks!

Hea meel on teatada, et 2015. aasta septembris avame koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega bürootöötaja eriala.

Astangu keskus pakub koolidele tuge õpilaste suundumisel kutseõppesse või tööellu

Kaugel pole enam uus aasta, mis toob endaga kaasa lõpuklasside õpilaste toetamise teel üldhariduskoolist kutseõppesse või tööellu.

Astangu spetsialisti sulest ilmub raamat "Kui aju puhkab. Praktiline teejuht ajukahjustusega inimesele ja tema lähedastele"

Tuleva aasta märtsis ilmub Astangu keskuses logopeedi ja taastumiskursuse juhendajana töötava Kadri Möldri sulest raamat “Kui aju puhkab. Praktiline teejuht ajukahjustusega inimesele ja tema lähedastele”.

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018