Hea lugeja!

  • Hetkel olulised teemad leiad rubriigist Aktuaalne.
  • Kogemuse rubriigis saad teada, mille jaoks valmistasid Astangu tislerid Vabaõhumuuseumile kokkupandavad majakesed. 
  • Praktika rubriigist saad teada, kuidas läks praktikakohtadel meie tarkvaraarendajatel ning mida põnevat tegid välismaal õpirännetel käinud kutseõppijad.
  • Kas tead, kuhu oleme jõudnud kodukohanduse pilootprojektiga?
  • Persoonina tutvustame Astangu värsket direktorit Kert Valdaru.

 

Head lugemist!

Aktuaalne

Astangul sai läbi spordiprojekt Sport+4All

2015-2017 osales Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus erivajadustega inimeste sportimisvõimalusi arendavas rahvusvahelises projektis. Projekti eesmärk oli ellu viia kaasavaid sporditegevusi erivajadustega inimestele, toetada...

Kogemus

Astangu tislerid tegid Eesti vabaõhumuuseumile kokkupandavad majad

19. mail avati Eesti Vabaõhumuuseumi 60. juubelile pühendatud näitus „Maja tuleb muuseumisse.“ Näitusel antakse ülevaade, kuidas kolm erineval ajal muuseumisse toodud talu on muuseumisse jõudnud, miks on välja valitud just...

Praktika

Tarkvaraarendaja eriala lõpetajate praktikatest

Kõigil Astangu erialadel õppides on õpingute kohustuslikuks osaks ka praktika tegemine mõnes organisatsioonis. Tarkvaraarendajate praktikakohtade hulgas oli nii ettevõtteid, mis tegelevad toitlustuse, teeninduse,...

Astangu õppijad praktikatel välismaal

Mõned Astangu kutseõppe õppijad said mais käia välispraktikatel Saksamaal, Iirimaal ja Soomes. Kandideerida oli võimalik kõigil õppijatel, kuid valituks osutunute puhul mängis rolli nii õppeedukus, motivatsioon, keeleoskus,...

Kas tead?

Esimesed erivajadustega inimeste kodud on kohandatud

2016. aasta septembris algatatud pilootprojekt, mille eesmärgiks on oluliselt parandada erivajadustega inimeste elutingimusi, on jõudnud tulemusteni. Kohandatud on esimesed 20 kodu ning aasta lõpuks kohandatakse erivajadustega...

Persoon

Intervjuu Astangu keskuse direktori Kert Valdaruga

Viimased 3 kuud on Astangu keskust juhtinud Kert Valdaru. Saame temaga lähemalt tuttavaks.


Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018