Hea lugeja!

  • Hetkel olulised teemad leiad rubriigist Aktuaalne.
  • Persoonina tutvustame Astangul puhastus- ja koduteeninduse eriala lõpetanud mitmekülgset Jaan Männikut.
  • Praktika rubriigist saab lugeda uuest Erasmus+ õpirännete projektist, mille rahastuse Astangu edukalt sai.
    Lisaks leiab sealt intervjuu Astangul ettevõtluspraktikat teinud Pärnu kolledži sotsiaaltöö tudengi Ranno Lassiga.
  • Kogemuse rubriigis on juubeliaasta puhul intervjuu 20 aastat, ehk terve Astangu tegutsemise aja, siin töötanud käsitööõpetajatega.
  • Lisaks saate teada, millised parendusettepanekuid EQUASSi auditi raames Astanguga kokku lepiti.

 

Head lugemist!

 


Aktuaalne

Astangu Instagramis

Astangul on nüüd ka Instagrami konto. Hoia meie tegemistel silma peal: https://www.instagram.com/astanguinimesed/

Artikkel kvaliteetsete sotsiaalteenuste isikukesksusest

Juulikuu Sotsiaaltöö ajakirja heaolu arengukava erinumbris ilmub Astangu Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Keskuse juhataja Keiu Talve artikkel "Kvaliteetne sotsiaalteenus on isikukeskne". Seda saad alates...

 


Persoon

Astangu tööõppekursuse lõpetaja - mitmekülgne Jaan Männik

Jaan Männik (20) on üks tänavustest puhastus- ja koduteeninduse tööõppekursuse lõpetajatest. Jaan tuli Astangu kohanemiskursustele pärast 9.klassi lõpetamist Tallinna Tondi Põhikoolis. Pärast aastat kohanemiskursustel, õppis...


Praktika

Astangu sai aastateks 2016-2018 Erasmus+ õpirännete projekti rahastuse

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus sai veebruaris kirjutatud taotluse alusel aastateks 2016-2018 Erasmus+ õpirännete projekti rahastuse täpselt taotletud mahus - kokku 78489€: sealhulgas kutseõppijate õpirändeks 66389€ ja...

Astangu kirjutas parima kutseõppe õpirännete projekti

Juunis toimus SA Archimedes poolt korraldatud Erasmus+ projektirahastuse seminar, mille raames Astangu sai uue õpirännete projekti eest ka auhinna. Astangu kirjutatud projekt tunnistati parimaks kutseõppe õpirännete...

Intervjuu Astangul praktikat teinud Ranno Lassiga

Ranno Lass on Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži 2. kursuse sotsiaaltöö tudeng, kes mais Astangul oma ettevõtluspraktikat tegi. Praktika raames käis Ranno läbi kõik Astangu osakonnad ning vaatas, kuidas seal töö käib, pannes tihti ka...


Kogemus

20 aastat Astangul – käsitööõpetajad Marje Tust ja Sirje Vaus meenutavad

Sirje Vaus ja Marje Tust on ühed vähestest töötajatest, kes on Astangul olnud 20 aastat ehk päris avamisest (1. märtsist 1996) saadik. Järgnevalt uurimegi neilt siin oldud aja kohta.


Kas tead?

EQUASS auditi parendusettepanekud Astangule

Märtsis viidi Astangul läbi EQUASS audit, mille tulemusena sai Astangu kaheks aastaks uue EQUASS Assurance kvaliteedisertifikaadi, mis tähendab et meie pakutavad teenused vastavad EQUASS Assurance kvaliteedinõuetele.

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018