Hea lugeja!

  • Hetkel olulised teated leiad rubriigist Aktuaalne.
  • Persooniloos tutvustame Sulle Helina Keivi - Astangu tublit õppijat, kes pärjati Noore Meistri tiitliga!
  • Rubriigis Praktika saad sel korral lugeda sellest, mida kujutab endast üleminekuplaan ning leiad info vastvalminud sotsiaalvaldkonna kvaliteedialase analüüsi kohta.
  • Kogemuse rubriigis kirjutame muuhulgas, kuidas vabatahtlikud Astangu tegemistesse panustanud on, ning vahendame Sulle kogemusi ajutraumaga inimeste elu kohta Hollandis.
  • Rubriik Kas tead? tuletab meelde, et meil on algavaks õppeaastaks veel vabu kohti. Lisaks leiad siit lingi meie 2013. aasta tegevusaruandele ja meie erivajadusega inimestele suunatud teenuseid tutvustavale infovoldikule.

Meeldivat lugemist!

 


Aktuaalne

27. mail toimub meie käsitöötoodete kevadmüük!

Teisipäeval, 27. mail kell 12.30-15.00 toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn) juba traditsiooniks saanud näitusmüük.

 


Persoon

Astangu õppija Helina Keiv - Noor Meister 2014!

Tutvustame teile Helina Keivi - Astangu keskuse õppijat, kes saavutas 2014. a märtsis peetud üleriigilistel kutsemeistrivõistlustel Noor Meister 2014 puhastusteeninduse kategoorias, HEV grupis esikoha!


Praktika

Üleminekuplaan – mis see on?

Iga Astangu keskuse lõpetaja saab lõpetades lisaks tunnistusele ka üleminekuplaani – kokkuvõtva dokumendi, mis sisaldab õppija tööoskuste ja töökäitumise kirjeldust, infot sotsiaalses ja füüsilises keskkonnas...

EQUASS Eestil valmis põhjalik sotsiaalvaldkonna kvaliteedi-alane analüüs

Analüüsi eemärk oli uurida sotsiaalteenuste kvaliteedi hetkeolukorda eri huvipoolte arvamuse kohaselt, tuua välja kõige olulisemad probleemid ja arenguvajadus ning teha ettepanekuid kvaliteedi parandamiseks ja tervikliku...


Kogemus

Astangu vabatahtlikud 2013/2014. õppeaastal - gurmeekokandusest koerateraapiani!

Käesoleval aastal on Astangu keskuses vabatahtlik töö saanud sisse tõelise hoo.

Astangu spetsialistid uurisid, milline on ajutraumaga inimeste elu Hollandis

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse neli spetsialisti käisid uurimas, kuidas on Hollandis korraldatud ajutraumaga inimeste igapäevaelu. 11 päeva kestnud lähetus sai teoks märtsikuus, projekti “Ajukahjustusega inimeste...

Astangul toimus kogemuspäev „Tants erivajadusega inimestele“

9. mail toimus Astangu keskuses esmakordne tantsualane kogemuspäev, kuhu olid oodatud just tantsulisest aspektist erivajadusega kokku puutunud või teemast huvituvad inimesed.


Kas tead?

Tutvu Astangu 2013. a tegevusaruandega!

Tagasivaatavalt võib Astangu 2013. aasta märksõnadeks pidada kvaliteeti ja innovatsiooni.

Tutvu Astangu infovoldikuga!

Infovoldikust saab lugeda, mis teenuseid oma klientidele pakume.

Veel on vabu kohti septembris algavatele kursustele!

Ootame kõiki huvilisi kandideerima 2014. a septembris algavatele pagaritöö, abikoka ja puidutöö kursustele.

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018