Hea lugeja!

  • Hetkel olulised teemad leiad rubriigist Aktuaalne.
  • Kogemuse rubriigist saad lugeda Astangu keskuse ja Tööandjate Keskliidu koostööst, mis saatis mitmed Astangu õppijad erinevatesse ettevõtetesse töövarjuks.
  • Praktika rubriigist saad teada, mida põnevat tegid välismaal õpirännetel käinud kutseõppijad.
  • Kas tead, et Astangu osales rahvusvahelises Indiverso projektis ning selle tulemusena valminud eesti keelne metoodiline abimaterjal kaasavast lähenemisest kutseõppes on kõigile tasuta saadaval?
  • Persoonina tutvustame Astangu esimest välisvabatahtlikku, kelleks on Haris Begić Bosniast.

 

Head lugemist!

Aktuaalne

Astangu uudiskiri ilmub 2x aastas

Alates 2018. aastast ilmub Astangu uudiskiri 2 korda aastas.Kõige kiirem viis end meie tegemistega kursis hoidmiseks on jälgida Astangu Facebooki lehte, Instagrami kontot ja kodulehte.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus lõi elektroonse keskkonna rehabilitatsioonisüsteemi ühtlustamiseks

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus alustas juunis pilootprojektiga, mille eesmärk on oluliselt lihtsustada erivajadustega inimeste elu ja vähendada bürokraatiat.

Kogemus

Astangu õppijad töövarjutamas

Koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga käisid Astangu õppijad 2017. aasta detsembris erinevates ettevõtetes kogemusi saamas.

Praktika

Astangu õppijad välispraktikatel Iirimaal, Soomes ja Saksamaal

Ka tänavu said Astangu kutseõppes õppijad kandideerida 2 nädalat kestvatele välispraktikatele meie Euroopa partnerorganisatsioonide juures. Lõpuks jäid sõelale 4 tisleri ja 4 abikoka õppijat, kes sõitsid kevadel oma...

Kas tead?

Tasuta abimaterjal kaasavaks lähenemiseks

Erivajadustega inimeste osalemine kutseõppes on tihti piiratud erinevate tegurite tõttu. Samas on erivajadustega (nii füüsiliste, vaimsete kui käitumuslike) inimestele võimaluste loomine kutsehariduse omandamiseks aina olulisem...

Tule õpi IT-klienditoe baaskursusel !

2017. aasta sügisel alustas esmakordselt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses IT-klienditoe baaskursus. Tegemist on 1 aasta kestva tööõppekursusega, mille käigus omandatakse vajalikud oskused IT-klienditoe alal töötamiseks...

Persoon

Astangu esimene välisvabatahtlik - Haris Begić Bosniast

Pildil Haris Astangu ja Heleni kooli võrkpalluritega pärast võistlust Astangu saalis.

Läbi Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) projekti saabus Astangule 2017. aasta septembris meie esimene välisvabatahtlik Haris Begić Bosnia ja Hertsegoviinast. Haris on Astangul väga kasulikuks osutunud, viies läbi erinevaid...


Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018