Hea lugeja!

  • Hetkel olulised teated leiad rubriigist Aktuaalne.
  • Persooni rubriik tutvustab Astangu rehabilitatsiooniosakonna uut juhti.
  • Praktika keskendub sel korral tublidele tegudele, mis pälvisid Astangu 2014. a pärli tiitlid, ning meie edukale koostööle töötukassaga. Lisaks toome välja oma lähiaastate plaanid seoses strateegiliste eesmärkide uuenemisega.
  • Kogemusena toome esile Astangu õpilasesinduste loomise ja eduka toimimise
  • Lisaks veel palju põnevat!

Head lugemist!

 


Aktuaalne

Astangu keskuse tegevusstrateegia uuendamine tõi kaasa struktuurimuudatused

2015. aasta alguses toimusid Astangu keskuses järgmise 3 aasta tegevusstrateegia planeerimisega seoses mitmed olulised struktuurimuudatused.

Uus eriala: avatud on kandideerimine sügisel alustavasse bürootöötaja kutseõppesse!

Õppima ootame erivajadustega inimesi, kes on omandanud põhihariduse põhikooli riikliku õppekava alusel ning kelle tervislik seisund võimaldab bürootöötaja erialal töötamist. Õppima võivad tulla ka juba keskhariduse omandanud...

EQUASS kohalikust esindusest on saanud Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Keskus

Käesolevast aastast on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutsevast EQUASS Kohalikust Esindusest saanud Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Keskus (lühendina SOKK).

Astangule loodi RAKK ehk rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus

Rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse peamine roll on arendada ja piloteerida erinevaid hindamismetoodikaid rehabilitatsioonis, osutada vajaduspõhiseid sekkumisi, toetada koolituste ja juhendmaterjalide väljatöötamise kaudu...

 


Persoon

Rehabilitatsiooniosakonda on asunud juhtima Merle Piho

Rehabilitatsiooniosakonda juhib alates novembrist Merle Piho. Tema ülesandeks on tagada kvaliteetse hindamis- ja nõustamisteenuste ning erinevate rehabilitatsiooniteenuste osutamine.


Praktika

Selgunud on tänavused Astangu Pärlid ja aasta teod!

16. jaanuaril toimunud uusaastapeol esitleti Astangu 2014. aasta tublimaid tegusid ning jagati kätte Astangu Pärli tiitlid.

Astangu keskus sai töötukassa Tallinna ja Harjumaa aasta koostööpartneri tiitli

Töötukassa tunnustab juba kolmandat korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega on tehtud tõhusat koostööd inimeste tööleaitamisel. Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa...

Astangu on paika pannud lähiaastate tegevussuunad ja strateegilised eesmärgid

2014. aasta oli Astangu keskuse jaoks kokkuvõtete tegemise ja uute sihtide seadmise aasta. Tegime kokkuvõtteid aastatel 2011-2014 meie tegevuse aluseks olnud strateegia tulemustest ja sellega seonduvalt seadsime uusi eesmärke...


Kogemus

Astangu kogemus: kaasamine õpilasesinduse abil

Astangu keskuses on juba mitu aastat tegutsenud eri rühmade õppijaid koondav, n-ö kliendiesindus. Lihtsamalt väljendudes on tegu Astangu õpilasesindusega. Esinduse tööst räägivad direktori asetäitja Liina Teesalu ning tarkvara ja...

Eesti Laul kutsus külla Astangu keskuse õpilased ja õpetajad

Eesti Laulu konkurss võõrustas ka sel aastal külalisi Astangu kutserehabilitatsiooni keskusest, kutsudes neid osa saama finaali peaproovi melust 21. veebruaril Nordea Kontserdimajas.


Kas tead?

Astangul valminud õppevahend aitab käsitleda seksi, suhteid ja keha

Astangu keskuse õpetajad Marit Mets, Sandra Praats ja Armand Danilson ning viipekeeletõlk Birgit Eström-Andreas lõid eelmise aasta lõpus mängu, mis aitab tundides või nõustamisel käsitleda teemasid, nagu seks, suhted ja keha.

Just nüüd on õige aeg esitada avaldus alustamaks 2015. a septembris õpinguid Astangul!

Vabu kohti on näiteks bürootöötaja, tarkvaraarendaja ning abikoka kutseharidusõppes.Loe meie õppimisvõimaluste kohta lähemalt SIIT.

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018