Hea lugeja!

  • Hetkel olulised teated leiad rubriigist Aktuaalne.
  • Persooniloos tutvustame Sulle Astangu õppijate lemmikuid 2013. aastal.
  • Rubriigis Praktika saad sedapuhku lugeda Astangu 2013. aasta Aasta Teo nominentidest, meie tugevustest ja arenguvõimalustest sotsiaalteenuste pakkujana ning möödunud kevadel Astangu keskuse lõpetanute käekäigust.
  • Kogemuse rubriigis saad lugeda selle kohta, kuidas Astangu õppijad leidsid endale uudseid arenguvõimalusi nii tantsu kui mentorluse kaudu.
  • Rubriik Kas tead? tutvustab Sulle meie uut raamatupidamise eriala, käsitöö kaitstud töötuba ning programmipõhist rehabilitatsiooniteenust.

 


 


Persoon

Armand Danilson: lahendusi otsiv lemmik

Jaanuarikuu keskpaigas selgusid ühes muude Astangu Pärli tiitlisaajatega ka õppijate lemmiktöötajad. Tänavu osutusid nendeks kunstiõpetaja Kristi Moosus ning puidutöö juhendaja Armand Danilson. Soovime tublisid...

Kristi Moosus: õppijate võrdne kaaslane

Selles intervjuus tutvustame teile Astangu õppijate poolt oma üheks lemmiktöötajaks valitud Kristi Moosust!


Praktika

Astangul on kvaliteetsed teenused

27.-28. novembril 2013 toimus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt pakutavate teenuste kvaliteedi hindamise audit, mille viis läbi Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi EQUASS audiitor Evaldas Darskus. Hindamise...

Astangu keskuse 2013. aasta lõpetajad on aktiivsed

2013. aasta novembris uurisime, kuidas on läinud meie 2012-2013. õppeaasta lõpetajatel.

Millised olid Astangu 2013. aasta teod?

Astangu iga-aastaseks traditsiooniks on saanud Astangu Pärli tiitlite jagamine jaanuarikuus. Üheks Astangu Pärli kategooriaks on Aasta Tegu - aasta jooksul korda läinud märkimisväärne saavutus, mis omab suurt mõju ja...


Kogemus

Tants tõmbas erivajadusega inimesed ühiskonda

Teisipäeval, 10. detsembril kell 19.00 toimus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tantsuetendus "Tants kõigile - erivajadusega või mitte", mis võttis kokku samanimelise üle-Eestilise erivajadusega inimeste...

Mentorprogrammi esimene aastakäik jõudis eduka lõpuni

Astangu keskuse 2013. aasta uudsete algatuste hulka kuulus teiste seas ka mentorprogramm, milles osalesid 6 Astangu õppijat ning 6 mentorit.


Kas tead?

Avame Astangul raamatupidamise eriala

2014. aasta septembrist avame koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega raamatupidamise eriala õppekava, mis annab suurema valikuvõimaluse erivajadustega inimestele, kellel on keskharidus, motivatsioon ja võimekus.

Sügisel 2014 avame käsitöö töötoa

Käesoleval aastal oleme ümber kujundamas käsitöö eriala õpetamist ja loome uue kaitstud töötoa.

Astangu pakub rehabilitatsiooniteenuseid programmipõhiselt

Oleme senisele kogemusele ja klientide vajadustele tuginedes koostanud 5 rehabilitatsiooniprogrammi, mida osutame rehabilitatsiooniteenust vajavatele klientidele.

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018