Hea lugeja!

  • Hetkel olulised teated leiad rubriigist Aktuaalne
  • Persooniloos vastab küsimustele Astangul asendusteenistusel viibiv Martin Pennaste
  • 2012. aasta tööd ja tegemised Astangul
  • "Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise" juhendmaterjal
  • Lõppenud on kaks suurt projekti, nende lühikokkuvõtted
  • Ülevaade 2012 ja 2011 aastal Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse lõpetanute statistikast
  • Rubriik "Kas tead?" tutvustab Leonardo da Vinci programmi raames valminud uut töövahendit töölesaamise toetamisel – Jobpics
  • Kogemus – Õpilasesindus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja Vabatahtlike kaasamine keskuse tegemistesse

 


 


Persoon

Saage tuttavaks: Martin Pennaste

Alates 2008 aastast on Astangu keskus teinud koostööd Kaitseressursside Ametiga ja võtnud vastu asendusteenistujaid. Selle aja jooksul on oma teenistuse Astangul läbinud 5 noormeest. Alates septembrist 2013 on alustamas meie...

Praktika

2012. aasta tööd ja tegemised Astangul

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses on tänaseks välja kujunenud traditsioon, et iga aasta lõpus toovad töötajad välja olulised saavutused, mis väärivad tähelepanu ja tunnustust. Nii oli see ka lõppenud aastal –...

“Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise” juhendmaterjal

Kevadel 2012.a valmis Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse tellimusel “Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise” juhendmaterjal, mille eesmärgiks on avada diskussioon teemal, et kuidas planeerida hästi toimiv...

Lõppenud on kaks suurt projekti, nende lühikokkuvõtted

Ajavahemikus 2009 – 2012 toimusid tegevused kahe projekti raames - Kaitstud töö teenuse ja toetatud töölerakendamise teenuse piloteerimiseks. Mõlema projekti lühikesed kokkuvõtted ja tulemused on lugemiseks...

Ülevaade 2012. ja 2011. aastal Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse lõpetanute statistikast

Novembris 2012 viidi läbi järjekordne lõpetanute küsitlus, et saada ülevaade Astangu keskuse lõpetanud klientide käekäigust. Küsitlusse kaasati nii kutseõppe, tööõppe kui ka kohanemiskursuste lõpetajad. Kokku...


Kas tead?

Jobpics - uus töövahend töölesaamise toetamisel

Leonardo da Vinci programmi raames on valminud uus töövahend töölesaamise toetamisel – Jobpics. Väärtuslik abivahend koolides, rehabilitatsioonispetsialistile, karjäärinõustajale!


Kogemus

Õpilasesindus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses

Vabatahtliku tegevusena käsitletakse oma aja, energia või oskuste pakkumist vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud tegutsevad avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Ühest uuringust selgub, et vabatahtlik tegevus Eestis...

Vabatahtlike kaasamine keskuse tegemistesse

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses on aastate jooksul käinud mitmete ülikoolide erinevate erialade üliõpilasi. Nad on jõudnud meie juurde nii õppekäikude kaudu, aga ka praktikate sooritamise vajadusest. Paljudelt...

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018