Hea lugeja!

  • Hetkel olulised teated leiad rubriigist Aktuaalne
  • Persooniloos vastab küsimustele Astangu 2011. aasta Õppijate Lemmik ja Astangu Päike Ruth Lobjakas
  • Esimese euro-aasta võtavad kokku sotsiaaltöötaja Ruth Lobjakas ja Astangu vilistlased ning õppijad
  • Rubriik "Kas tead?" kajastab, kuidas on tööturul läinud Astangu 2011. aasta vilistlastel
  • Kahest tööhõiveteemalisest Leonardo da Vinci programmi projektist teeb kokkuvõtte projektijuht Raja Lõssenko

 


 


Persoon

Saage tuttavaks: Ruth Lobjakas!

Tänavu valiti Astangu Pärliks Astangu Päikese ja Õppijate Lemmiku kategooriates Ruth Lobjakas, Astangu õpilaskodu sotsiaaltöötaja. Palusime Ruthil veidi endast rääkida ja sama palusime teha ka tema kolleegidel.


Praktika

Meie esimene euroaasta

Esimesi kuid eurodega meenutavad õpilaskodu sotsiaaltöötaja Ruth Lobjakas ja Astangu õppijad ning vilistlased


Kas tead?

Kuidas on läinud 2011. aasta kevade Astangu tööõppekursuste lõpetajatel?

2011. aasta novembrikuus viis Astangu tööhõivetalitus lõpetanute seas läbi traditsioonilise telefoniküsitluse. Kokku küsitleti kolmekümmet 2011. aasta kevadel lõpetanud õppijat. Lõpetanutelt uuriti, kas nad on leidnud...


Kogemus

Tööandjate koolitamine - erivajadustega inimeste tee tööellu

Oktoobris lõppes teine kaheaastane Euroopa Komisjoni finantseeritud Leonardo da Vinci projekt „Teed tööturule“ („Pathways to work“). Projekti üldises fookuses oli erivajadustega inimeste tööhõive tõstmine.

Rahvusvaheline koostöökogemus - plussid ja miinused

Augustis lõppes Astangul Euroopa Komisjoni finantseeritud Leonardo da Vinci (LdV) koostööprojekt „Intellektipuudega inimeste toetamine tööturule sisenemisel” ("Guiding for Mentally Disabled Individuals to Labour...

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee

Uudiskirja arhiiv

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2018